Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Louise Victoria Johansen

Louise Victoria Johansen

Lektor

Primære forskningsområder

Retsantropologi, videnssociologi, kriminologi

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning i Ret, Moral og Politik; Videnskabsteori og metoder i juiridisk perspektiv; Anthropology of Law

Vejledning i Grundlæggende Strafferetspleje; Retssociologi; Retskulturer

ID: 6468483