Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Luisa dos Santos Bay Nielsen
Luisa dos Santos Bay Nielsen

Ph.d. stipendiat

  • Section for Evolutionary Genomics

    Øster Farimagsgade 5, 1353 København K

    Telefon: +45 35 32 68 04

Mit videnskabelige interesseområde ligger hovedsageligt i mikrobiel molekylær økologi, hvor jeg er interesseret i at forstå, hvordan mikrobielle samfund interagerer og påvirker deres miljø. Et mikrobielt samfund er sammensat af komplekse og meget forskellige arter af mikrober og er således i stand til at besætte en bred vifte af levesteder. Derfor har jeg naturligvis en stor nysgerrighed med hensyn til hvilke miljøer, økosystemer eller værter mikroberne findes i og danner et dynamisk forhold til.

Interesseområder

Mikrobiologi, molekylærbiologi, evolution, økologi, bæredygtighed and bioteknologi.

Primære forskningsområder

Molekylær økologi, mikrobiomer, mikrobiota, omics, metabarcodning, forhistorisk DNA, miljø-DNA, biodiversitet, evolutionære processer

ID: 223340609