Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Lykke Schrøder Jakobsen
Lykke Schrøder Jakobsen

Ph.d.-studerende

Jeg har været tilknyttet Retspatologisk afdeling i de sidste fem år og blev læge i januar 2016.

Ved siden af medicinstudiet har jeg undersøgt en CT-skanning af en koreansk mumie og præsenteret resultaterne ved en international kongres i Lund i 2014.

Fra august 2013 til juli 2014 havde jeg et prægraduat forskningsår under det nationale, retsmedicinske projekt ”SURVIVE – Lad de døde hjælpe de levende”, hvis formål er at undersøge overdødeligheden blandt mennesker med en psykiatrisk diagnose. Formålet med mit projekt var at undersøge anvendelsesmulighederne for CT-baserede organmålinger på de inkluderes individer. Resultaterne er publiceret i et internationalt, videnskabeligt tidsskrift.

Udover mit eget projekt har jeg deltaget i et bachelorprojekt, der undersøgte anvendelsesmulighederne for billeddiagnostik i retsmedicinske drukningssager, og i et ph.d.-projekt, der undersøgte Harris Lines på CT og røntgenbilleder. Begge projekter er publiceret i internationale, videnskabelige tidsskrifter.

Primære forskningsområder

Retsmedicin (aktuelt): Undersøgelse af retsmedicinske livsfarevurderinger.

Retspatologi: Billeddiagnostisk undersøgelse (CT) af SURVIVE-inkluderede med hensyn til organmålinger.

Retsantropologi: Billeddiagnostisk undersøgelse (CT) af en antik, koreansk mumie med hensyn til dødsårsagen.

Aktuel forskning

Voldsofre er afhængige af den retsmedicinske undersøgelse i forbindelse med det retslige efterspil. Hovedformålet med ph.d.-projektet er at validere og evidensbasere den retsmedicinske dokumentation og vurdering af læsionerne, inklusiv farlighedsvurderingen.

Ved at indføre nye, objektive og standardiserede metoder til at vurdere læsionerne, baseret på billeddiagnostik og tilpassede traume-scorings-systemer, der i forvejen anvendes i sygehusvæsnet, håber vi at øge retssikkerheden for voldsofrene i fremtiden.

ID: 154266832