Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Mads Gram Henriksen
Mads Gram Henriksen

Lektor

Født den 18. november 1979 i Næstved.

Uddannelse

 • 2012  ph.d. i psykiatri, Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet.
 • 2008  mag.art. i filosofi, Københavns Universitet.
 • 2004  Exam.art. i filosofi med tilvalg i matematik, Københavns Universitet.

Ansættelse

 • 2018- Associate Professor in Philosophy of Psychiatry, Center for Subjectivity Research & Philosophy Section, Department of Communication, University of Copenhagen.
 • 2019- Senior Researcher, Mental Health Centre Amager, University Hospital of Copenhagen.
 • 2017- Senior Lecturer & Researcher, Mental Health Center Glostrup, University Hospital of Copenhagen.
 • 2017 Part-time Lecturer, Philosophy Section, Department of Media, Cognition and Communication, University of Copenhagen. 
 • 2015-2017  postdoc ved Psykiatrisk Center Hvidovre/Glostrup & Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet  (“The Disrupted We”, collaborative research project). 
 • 2013-2014  postdoc ved Center for Subjektivitetsforskning & Psykiatrisk Center Hvidovre, Københavns Universitet ("What is Psychosis?", individual research project).
 • 2012  8 måneders forskning ved Psykiatrisk Center Hvidovre
 • 2008-2011  ph.d.-stipendiat ved Center for Subjektivitetsforskning

Bevillinger

 • 2020  The Lundbeck Foundation: Scholarship for medical student (DKK 140.000). Co-applicant/co-PI.
 • 2019  RHP: “Rethinking social functioning in schizophrenia” - 2x PhD projects for medical doctors (DKK 4.000.000). Co-applicant/co-PI.
 • 2019  RHP: “Minimizing coercion in psychiatry: Different perspectives on coercive acts” - 1x PhD project for a psychiatric nurse (DKK 2.000.000). Co-applicant/co-PI.
 • 2013  Carlsbergfondet: rejselegat (DKr. 6.850)
 • 2013  Velux Fonden: forskningsbevilling (DKr. 5.305.042) til projektet: "Selvforståelse og selvfremmedgørelse: Eksistentiel hermeneutik og psykopatologi". Udover bevillingen fra Velux fonden medfinancieres projektet af Det Teologiske Fakultet og af Psykiatrisk Center Hvidovre (DKr. 2.615.500). Hovedansøger og projektleder: Prof. Arne Grøn.
 • 2012  Carlsbergfondet: 2 års postdoc forskningsbevilling (DKr. 1.073.642) til projektet “What is psychosis?
 • 2012  Lundbeckfonden: rejselegat (DKr. 15.249)  

Medlem af Editorial Board for

 • Consulting editor for Journal of Phenomenological Psychology
 • Guest editor for Frontiers in Psychiatry

Bedømmer for tidsskrifter

 • Autism
 • Canadian Journal of Psychiatry / La Revue canadienne de psychiatrie
 • Cognitive Neurodynamics
 • Comprehensive Psychiatry
 • Consciousness and Cognition
 • European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience
 • European Psychologist
 • European Review of Applied Psychology / Revue Européenne de Psychologie Appliquée
 • Frontiers in Cognitive Science
 • Frontiers in Psychiatry
 • Journal of Consciousness Studies
 • Journal of Nervous and Mental Disease
 • Journal of Phenomenological Psychology
 • Journal of Social Ontology
 • Phenomenology and the Cognitive Sciences
 • Philosophical Psychology
 • Philosophy, Psychiatry, & Psychology
 • Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry
 • Psychiatry Research
 • Psychological Medicine
 • Psychopathology
 • Review of Philosophy and Psychology
 • Schizophrenia Bulletin
 • Schizophrenia Research

Bedømmer for forlag

 • Oxford University Press; Mohr Siebeck; Rowman & Littlefield; Peter Lang

Bedømmer for fonde

 • German Academic Exchange Service (DAAD)
 • National Science Centre, Poland (NCN, Narodowe Centrum Nauki)
 • Polish Reseach Council
 • The Netherlands Organization for Scientific Research (NWO, the Dutch Research Council)
 • Wellcome Trust Foundation (UK)

PhD bedømmelse

 • Børge Baklien (Norges Teknik-Naturvitenskapelige Universitet, February 12, 2016)
 • Ricko Damberg Nissen (University of Southern Denmark, September 13, 2019).

Deltagelse i bedømmelsesudvalg for videnskabelige stillinger

 • Associate Professor position, University of Southern Denmark (March 2020)
 • 3x PhD positions in Psychiatry at Mental Health Center Amager (February 2020). 

Administrative stillinger 

 • Founding member and board member for Institute for Psychopathology (Denmark).
 • Member of the research steering group at Mental Health Center Amager (since 2019)
 • Member of the international advisory board for the undergraduate programme in Social Psychiatry, University of Malmö (siden 2014). 
 • Member of the steering group for the collaborative, cross-faculty research project Self-understanding and Self-alienation: Existential Hermeneutics and Psychopathology, University of Copenhagen (2014-2018). 

Supervision

 • primary co-supervisor for 1 completed PhD student in Psychiatry, University of Copenhagen (Maja Zandersen, defended on Sept 25, 2018)
 • primary co-supervisor for 3 PhD students in Psychiatry from 2020-2024, University of Copenhagen
 • co-supervisor for 1 PhD project in Psychiatry (2020-2024), University of Ljubljana
 • BA, MA, and MD students

Udlandsophold

 • 2 måneders ph.d.-forskning ved UniversitätsKlinikum Heidelberg, Phänomenologie-Sektion (Prof. Thomas Fuchs).

Undervisning

 • I am a certified EASE instructor and have co-instructed the 3-day EASE: Examination of Anomalous Self-Experience introductory courses and 2-day EASE advanced courses both nationally and abroad (e.g., at Harvard Medical School) sinde 2012 (x20)
 • Since 2020, I co-instruct the 1-day module on schizophrenia on the mandatory continuous education for specialists in psychiatry (Landsdækkende efteruddannelse i diagnostik og psykopatologi. Voksenpsykiatrien for speciallæger)
 • Since 2020, I instruct the 2-day module on self-disorders and schizophrenia on the specialist education in psychiatric nursing (Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje)
 • Since 2017, I have taught the module on Psykose og dobbelt bogholderi, on the H-course (hoveduddannelses-kursus) ‘Psykopatologi 1’ at the specialist training programme in Psychiatry (speciallægeuddannelsen i psykiatri) (x8)
 • Since 2016, I have taught the module on Etik og filosofi, on the I-course (Introduktions-kursus) at the specialist training programme in psychiatry (Speciallægeuddannelsen i psykiatri) (x5)
 • In 2016, I co-instructed the course Psychopathology and Clinical Practice. It is organized by European Psychiatric Association (EPA) Section on Philosophy and Psychiatry & Scuola di Psicoterapia e Fenomenologea Clinica, Florence (x1)
 • In 2019-2020, I instruct the BA-module on BA-project seminar at Department of Communication, Philosophy Section, University of Copenhagen (x2).
 • 2017-2019, I co-instructed the BA course on Anvendt filosofi (7,5 ECTS), Department of Media, Cognition, and Communication, Philosophy Section, University of Copenhagen (x3)
 • 2013-2017, I co-instructed the BA course on Fænomenologi og Eksistensfilosofi (15 ECTS), Department of Media, Cognition, and Communication, Philosophy Section, University of Copenhagen (x3)

Foredrag

Jeg har holdt i alt 190 foredrag.

+140 fordrag ved nationael Psykiatriske Klinkker, Distrikts Psykiatriske Klinikker, Retpsykiatriske Klinikker, Opsøgende Psykose teams og OPUS. Emnerne omfatter skizofreni spektrum forstyrrelser, selv-forstyrrelser, vrangforestillinger, hallucinationer, psykose, sygdomsindsigt, dobbelt bogholderi, mysticism, kollektiv intentionaliet, og episteme vs. doxa. Disse foredrag er ikke listed nedenfor.

16 foredrag ved seminarer på Center for Subjektivitetsforskning, Københavns Universitet. Disse foredrag er heller ikke listed nedenfor.

Inviterede foredrag eller foredrag holdt ved konferencer, seminarer eller workshops:

 • 10.12.2018: "Interviews in phenomenological psychopathology". A new model for a dialogue between philosophy and psychiatry: phenomenological interviews. University of Heidelberg.
 • 28.4.2017: "Ontological transformation of self and world in schizophrenia". Disordered Worlds: Self, Person and the Social in philosophy of psychiatry. Södertörn University.
 • 02.12.2016: "Intersubjectivity in schizophrenia: self-disorders, complicated we, and compensatory attitudes" (together with Lars Siersbæk Nilsson). The Philosophy and Psychopathology of the We. University of Copenhagn.
 • 01.12.2016: "Disturbances of we-intentionality in schizophrenia and autism: an initial comparison" (together with Alessandro Salice). The Philosophy and Psychopathology of the We. University of Copenhagn.
 • 10.11.2016: "Insight in Schizophrenia", University of Malmö.
 • 13.9.2016: "The Disrupted We" (together with Dan Zahavi)University of Copenhagen Excellence Programme for Interdisciplinary Research Network meeting, Carlsberg, Copenhagen, Denmark.
 • 24.1.2016: "Insight into illness and self-disorders in schizophrenia". Psychopathology and Clinical Practice; 3-day course organized by European Psychiatric Association (EPA) Section on Philosophy and Psychiatry & Scuola di Psicoterapia e Fenomenologea Clinica, Florence, Italy.
 • 3.12.2015: "Mysticisme, skizofreni og selvet". Virkelighedsfølelse og selvfremmedgørelse: Årsmøde for Velux-projektet 'Selvforståelse og selvfremmedgørelse: Eksistentiel hermeneutik og psykopatologi', University of Copenhagen.
 • 23.09.2015: “Self-disorders and double bookkeeping in schizophrenia”, Nordic Congress of Psychiatry, Copenhagen.
 • 7.09.2015: “Indsigt i skizofreni”, Det Psykiatriske Uddannelsesakademi, Copenhagen.
 • 21.05.2015: “Schizophrenia, double bookkeeping, and empathy”, Empathy, Phenomenology, and Psychiatry, Malmö University.
 • 12.03.2015: “Sygdomsindsigt ved skizofreni”, Psykiatrigruppen for MedicinStuderende, University of Copenhagen.
 • 8.10.2014: ”The Distrupted ’We’: Schizophrenia and Collective Intentionality” (together with Alessandro Salice), Thinking (about) Groups, University of Copenhagen, Denmark.
 • 17.9.2014: ”Psychosis and poor insight into illness”, World Psychiatric Association – XVI World Congress of Psychiatry:  focusing on access, quality and human care, Madrid, Spain.
 • 24.4.2014: “Skizofreni: diagnose og psykopatologi ud fra et filosofisk perspektiv. Foredrag 1”, Akademisk Psykiatrisk Forum, The Danish Royal Library, Copenhagen.
 • 24.4.2014: “Skizofreni: diagnose og psykopatologi ud fra et filosofisk perspektiv. Foredrag 2”, Akademisk Psykiatrisk Forum, The Danish Royal Library, Copenhagen.
 • 10.04.2014: ”What is poor insight into illness in schizophrenia?”, World Psychiatric Association – Regional Congress: addressing mental health needs, Ljubljana, Slovenia.
 • 26.02.2014: "Schizophrenia, psychosis, and self-disorders", New Perspectives on you, me and us, Center for Subjectivity Research Open House, University of Copenhagen, Denmark.
 • 05.02.2014: “Self-disorders and schizophrenia: empirical results”, CFS-IMC Joint Workshop: 1st, 2nd and 3rd person perspectives in clinical psychology, University of Copenhagen, Denmark.
 • 10.10.2013. "What is poor insight into illness in schizophrenia?", Department of Psychiatry, University of Cambridge, UK.
 • 16.05.2013. "Fænomenologiske aspekter ved skizofreni", Civilisation & Medicin, University of Copenhagen, Denmark.
 • 19.04.2013. ”Loss of world and disturbed affectivity in schizophrenia”, The significance of phenomenology11th Annual Meeting of the Nordic Society for Phenomenology, University of Copenhagen, Denmark.
 • 05.04.2013. “Schizophrenia, phenomenology, and empathy”, Methods in Studying Social Cognition, Schloss Mickeln, Heinrich-Heine Universität, Düsseldorf, Germany.
 • 11.12.2012. “Reconsidering verbal hallucinations in schizophrenia”, Center for Subjectivity Research, Copenhagen, Denmark.
 • 06.12.2012. "Udviklingen af høre-hallucinationer fra basis symptomer”, Les Hallucinations, Hvidovre Hospital, Denmark.
 • 29.11.2012. “Fænomenologiske perspektiver på høre-hallucinationer i skizofreni”. Forum for Eksistentiel Psykologi og Terapi, University of Copenhagen, Denmark.
 • 18.11.2012. “Applied Phenomenology: The Emergence of Auditory Verbal Hallucinations in Schizophrenia”.  Annual meeting of the Phenomenological Association of Japan (PAJ), Tohoku University, Sendai, Japan.
 • 14.11.2012. “Self-disorders in schizophrenia spectrum conditions: theory and empirical studies”. University of Tokyo, Japan.
 • 04.04.2012. “Overview of the empirical EASE studies”, McLean Hospital, Harvard University, U.S.
 • 02.04.2012. “The EASE in Context”, McLean Hospital, Harvard University, U.S.
 • 16.03.2012. “Clinical manifestations of self-disorders and the Gestalt of schizophrenia” (Knud Pontoppidan Competition), Danish Society for Psychiatry, Nyborg, Denmark.
 • 16.03.2012. “Clinical manifestations of self-disorders and the Gestalt of schizophrenia” (Poster presentation), Danish Society for Psychiatry, Nyborg, Denmark.
 • 14.03.2012. “Clinical manifestations of self-disorders and the Gestalt of schizophrenia” (Poster presentation), Danish Society for Psychiatry, Nyborg, Denmark.
 • 02.03.2012. “How do auditory verbal hallucinations arise? A clinical-phenomenological account”, Danish Society for Philosophy, University of Roskilde, Denmark.
 • 14.10.2011. “Beyond empathy? Genetic understanding in schizophrenia”, Grenzen der Empathie, Freiburg, Germany.
 • 28.04.2011. “Can we understand bizarre schizophrenic delusions?”, Phenomenology in Times of Crisis9th Annual meeting of the Nordic Society for Phenomenology, Reykjavic, Iceland.
 • 22.06.2010. “On incomprehensibility in schizophrenia”, UniversitätsKlinikum Heidelberg, Germany.
 • 22.05.2010. “Psychosis and Psychotherapy: A Phenomenological Approach”. University Psychiatric Clinic Ljubljana, Slovenia.
 • 12.04.2010. “Are bizarre schizophrenic delusions really incomprehensible?” (Poster presentation), PhD-day 2011, The Faculty for Health Sciences, Copenhagen, Denmark.
 • 22.10.2009. “Autism and perplexity in schizophrenia: A Heideggerian approach”.Understanding Mental Disorders: 12th International Conference for Philosophy and Psychiatry, Lisbon, Portugal.
 • 16.06.2009. “Understanding symptoms”, Differentiation, Integration and Development: 16thInternational Symposium for the Psychological Treatments of the Schizophrenias and other Psychoses (ISPS), Copenhagen, Denmark.
 • 23.04.2009. “Destruction in Heidegger’s later works”. Husserl 150 years: 7th Annual meeting of the Nordic Society for Phenomenology, Tampere, Finland.
 • 27.02.2009. “Forståelsens grænser: om skizofreni og vrangforestillinger”. Danish Society for Philosophy, Århus, Denmark.
 • 27.04.2008. “The Notion(s) of »Destruktion« in Sein und Zeit”. Phenomenology and Human Sciences: 6th Annual meeting of the Nordic Society for Phenomenology, Kaunas, Lithuania.

Medlem af

 • Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi
 • Nordic Society for Phenomenology
 • Association for Phenomenology and the Cognitive Sciences
 • Research Group for Philosophical Hermeneutics

Uddannelse

ph.d.

ID: 5951020