Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Malte Rokkjær Dahl

Malte Rokkjær Dahl

Ph.d. stipendiat

Hvordan påvirker gruppeidentiteter individers muligheder for at få del i økonomiske og politiske ressourcer? Det er hovedspørgsmålet i mit Ph.d.-projekt. Med fokus på en dansk kontekst forsøger jeg at forstå, hvordan gruppeidentiteter og kontakt mellem sociale grupper påvirker adfærd og holdninger i politiske og økonomiske arenaer. Projektet er placeret i krydsfeltet mellem politisk psykologi, sociologi og økonomi og er empirisk funderet i kvantitative metoder med primært fokus på eksperimentelle studier.

Helt konkret arbejder jeg lige nu på at undersøge, i hvilken udstrækning det danske arbejdsmarked de facto er meritokratisk. Ved brug af felteksperimenter forsøger jeg at forstå, hvordan og hvorfor adgangen til arbejdsmarkedet påvirkes af bl.a. etnisk og religiøst tilhørsforhold. De foreløbige resultater er under review, men kan læses i et arbejdspapir som blev præsentet ved dette års konference i American Sociological Association. Anden del af dette projekt er fædigt ved udgangen af 2017.

Projektet vejledes af Peter Thisted Dinesen og forventes afsluttet i sidste del af 2019.

I det omfang tiden tillader det, vejleder jeg bachelorprojekter og specialer. For nuværende opholder jeg mig på UC Berkeley frem til foråret 2018.

I bredere forstand interesserer jeg mig for kvantitative metoder i samfundsvidenskaberne, kausal inferens, eksperimentel politologi, etnisk diversitet og politisk adfærd

ID: 165636336