Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Malte Dahl Jacobsen

Malte Dahl Jacobsen

Ph.d. stipendiat

Hvordan former individers gruppetilhørsforhold adgangen til økonomiske og politiske ressourcer - og hvorfor betyder gruppetilhørsforhold noget? Det er hovedspørgsmålene i mit Ph.d.-projekt. Med afsæt i en dansk kontekst forsøger jeg at forstå, hvordan gruppeidentiteter og kontakt mellem sociale grupper påvirker adfærd og holdninger i politiske og økonomiske arenaer. Projektet er empirisk funderet i kvantitative metoder med afsæt i eksperimentelle studier.

En del af projektet undersøger i hvilken udstrækning det danske arbejdsmarked de facto er meritokratisk. Ved brug af felteksperimenter forsøger jeg at forstå, hvordan og hvorfor adgangen til arbejdsmarkedet påvirkes af bl.a. etnisk og religiøst tilhørsforhold. En anden del fokuserer på repræsentation i det politiske system.

Projektet vejledes af Peter Thisted Dinesen og forventes afsluttet i sidste del af 2019.

I det omfang tiden tillader det, vejleder jeg specialer. For nuværende opholder jeg mig på UC Berkeley frem til 2018. I foråret 2018 underviser jeg i Metode 2.

I bredere forstand interesserer jeg mig for kvantitative metoder, kausal inferens, eksperimentel politologi, etnisk diversitet og politisk adfærd

ID: 165636336