Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Margaretha Järvinen
Margaretha Järvinen

Professor

Uddannelser:

- Politices doktor i sociologi, Åbo Akademi University, Finland. 
- Politices licentiat, Finland

Ansættelser:

fra 1.6.2014: professor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet

2002-2014: professor ved Sociologisk Institut og Socialforskningsinstituttet

1994-2001: lektor ved Sociologisk Institut

2016-2020 vice-institutleder, Sociologisk Institut (med ansvar for ekstern forskningsfinansiering)

Undervisning og vejledning

Erfaring med undervisning på alle universitetsniveuaer (bachelor, kandidat, ph.d.)

Erfaring med ph.d.-vejledning: sammenlagt 26 ph.d.-studerende af hvilke 24 har forsvaret deres afhandlinger, og to er indskrevet på Københavns Universitet pt.

Forskningsprojekter (10 seneste år):

Leder af forskningsprojektet Young Adults, Drugs and Alcohol, "YODA" (sammen med Jeanette Østergaard, Stefan Andrade, Jakob Demant og Signe Ravn). Finansieret af Rockwool Fonden 2015-2018

Leder af forskningsprojektet "Institutional Identities in Social Problems Work" (sammen med Jaber F. Gubrium, Kathrine Vitus og Jens Kofod). Finansieret af FSE - Forskningsrådet for Samfund og Erhverv 2011-2014

Leder af forskningsprojektet "Storforbrugere, risikohåndtering og forebyggelse - danske alkoholvaner i et sociologisk perspektiv" (sammen med Lars Fynbo). Finansieret af Trygfonden 2010-2013

Leder af forskningsprojektet "Youths, Drugs and Alcohol" (YODA), finansieret af Rockwool Fonden 2008-2010

Leder af forskningsprojektetet "Evaluating services for the most vulnerable alcohol and drug abusers". Finansieret af Velfærdsforskningsprogrammet 2007-2010

Koordinator (sammen med Jørgen Elm Larsen) for forskningsnetværket "When People Meet Systems". KU-temapakke 11 2007-2010

Koordinator (sammen med Jørgen Elm Larsen) for Sociologisk Instituts forskningsexellenceområde - velfærdsforskning 2008-2013

Koordinator for netværk for kvalitativ forskning, SFIMedlem af SFI's Interne Forskningsråd IFR 2002-2014

Medlemsskab af udvalg, referee-opgaver etc.:


Bedømmer af British Academy Fellowship 2021

Medlem af bedømmelsesudvalg for professorat, Stockholm 2021

Bedømmer af professorat  ved University of Guelph, Canada 2020

Medlem af ekspertpanel for Europakommissionens FP7 2010

Referee for Norges Forskningsråd (samfundsvidenskab)

Referee for Sveriges Forskningsråd (samfundsvidenskab)

Referee (panelmedlem) for Finlands Forskningsråd.

Referee for Scientific Research Council, the Netherlands

Medlem af Forskeruddannelsesudvalget (Forsknings- og innovationsstyrelsen) i Danmark 2005-2007

Medlem af Udvalgene vedrørende videnskabelig uredelighed (UVVU) (Forskningsstyrelsen, Danmark) 2002-2004 

Medlem af Det interne forskningsråd (IFR), SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd, 2002-2013

Medlem af Justistministeriet forskningsråd 1998-2001

Medlem af bedømmelsesudvalg til en lang række videnskabelige stillinger (professorater, lektorater, adjunkturer, forsker- og seniorforskerstillinger, ph.d.-stipendier) i alle nordiske lande.

Medlem af en række bedømmelsesudvalg for ph.d.-afhandlinger nationalt og internationalt

Medlem af styregruppe for forskningsprojekt i Mandag Morgen og Trygfonden 2009, 2010 og 2011

Formand for videnskabelig kommitté for the 35. annual conference of KBS Society (Social and epidemiological alcohol research) 2009.

Redaktionelt arbejde:

Medlem af redaktionsrådet for Acta Sociologica, (Sage) fra 2011

Medlem af redaktionsrådet for International Journal for Drug Policy (Elsevier), 2012-2018

Medlem af redaktionsrådet for tidsskriftet Addiction Research and Theory (Taylor & Frances UK) fra 2009

Medlem af scientific editorial board for tidsskriftet Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Referee for tidsskrifterne: Symbolic Interaction, Sociology of Health and Illness, Youth and Society, Addiction, Addiction Research and Theory, Qualitative Inquiry, Qualitative Research, Narrative Inquiry, Journal of Youth Studies, International Journal of Drug Policy, Acta Sociologica, Young, Journal of Adolescent Research, Nordisk Alkohol- og Narkotikatidskrift, Distinktion, Sociologisk Forskning, Sociologi idag, Sosiologia, Socialvetenskaplig tidskrift, m.fl. 

Ph.d.-vejledning:

Sofie Henze-Pedersen: After the Violence? Children at women's refuges

Malene Lue Kessing: A Hybrid Identity: Personal Experience as a Professional Tool

Theresa Dyrvig Henriksen: Ways into Prostitution

Stine Tankred Luckow: Everyday Life in Foster Care Families

Katrine Syppli Kohl: Aktivering af asylsøgere. Sociologisk Institut. Ph.d.-grad 2015

Stefan Bastholm Andrade: Transitionen af det danske landbrug. SFI og Sociologisk Institut. Ph.d.-grad 2014

Lars Fynbo: Storforbrugere og risikohåndtering. Sociologisk Institut. Ph.d.-grad 2013 

Signe Ravn. Ph.d.-projekt: Youth and drugs. Center for rusmmiddelforskning, Aarhus Universitet. Ph.D.-grad 2012

Sébastien Tutenges: Ph.d.-projekt: Party-Oriented Tourism. A Sociological Study of Danish Youths in Party Resorts. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet og Sociologisk Institut, KU. Ph.d.-grad 2010.

Laila Espersen: Ph.-d.-projekt: Children in Residential Care, SFI og Sociologisk Institut. Ph.d.-grad 2010

Malene Molding Nielsen: Miraculous Metamorphosis? Contesting Staff-Prisoner Relations in the Danish Prison System. Sociologisk Institut. Ph.d.-grad 2010

Johanne Korsdal Sørensen: Forebyggelse og unges brug af rusmidler - et etnografisk studie. Sociologisk Institut og CRF, Aarhus Universitet. Ph.d.-grad 2009

Bagga Bjerge. Ph.d.-projekt: Mellem vision og praksis. Strukturreformen, rusmiddelbureaukrati og New Public Management. Ph.d.-grad 2009

Jeanette Østergaard. Ph.d.-projekt: Unge og alkohol. Sociologisk Institut. (bivejleder). Ph.d.-grad 2008

Jakob Demant. Ph.d.-projekt: Unge og alkohol. Sociologisk Institut. Ph.d.-grad 2007

Esben Houborg Pedersen: Stofmisbrug, metadon, subjektivering. Historiske og aktuelle fremstillinger af stofmisbrug. Sociologisk Institut og CRF, Aarhus Universitet. Ph.d.-grad 2006

Kathrine Vitus Andersen: En analyse af mødet mellem systemet og indvandrerunge. Sociologisk Institut og AKF, ph.d.-grad 2005.

Tobias Børner Stax: Duetter fra anden sal. Et interaktionelt perspektiv på samtaler mellem hjemløse og socialarbejdere. Sociologisk Institut og SFI, ph.d.-grad 2005

Nanna Mik-Meyer: Dømt til personlig udvikling. Sociologisk Institut og SFI, ph.d.-grad 2004.

Kaspar Villadsen: Det sociale arbejdes genealogi. Om kampen for at gøre fattige og udstødte til frie mennesker. Sociologisk Institut, ph.d.-grad 2003.

Sølvi Karin Børresen: Fremmedhed og praksis - om tyrkiske og pakistanske indvandreres bosætning og boligvalg. Sociologisk Institut & Statens Byggeforskningsinstitut (bivejleder), ph.d.-grad 2000

Bente Marianne Olsen: Nye fædre på orlov - en analyse af de kønsmæssige aspekter ved forældreorlovsordninger. Sociologisk Institut, ph.d.-grad 2000

Lone Friis Thing: Sport - en emotionel affære. Sociologisk Institut, ph.d.-grad 1999

Christel Stormhøj: Kønnet vi tænker, kønnet vi gør. Sociologisk Institut, KU, ph.d.-grad 1998

Riitta Granfelt: Kertomuksia naisten kodittomuudesta (about homeless women in Helsinki). Department of Social Policy, University of Helsinki, ph.d.-grad 1998.

ID: 7017