Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Marie Louise Schjellerup Jørkov
Marie Louise Schjellerup Jørkov

Lektor

Medlem af:

Aktuel forskning

Når en sømand går i land

De arkæologiske udgravninger foran Holmens Kirke vil kunne give ny viden om 1700 og 1800-tallets livsvilkår, sundhed og sygdom blandt personer tilknyttet den danske flåde samt den Københavnske befolkning. Nationalmuseet har stået for de arkæologiske udgravninger og er enestående i flere henseender. Ud fra de skriftlige kilder kan vi se, at flåden bestod af folk fra forskellige befolkningsgrupper, primært fra Danmark og Norge, men også fra kolonier i Afrika og Vestindien og fra andre lande. De gravlagtes tilhørsforhold til den danske flåde, samt den lange anvendelsesperiode på ca. 150 år frem til den industrielle periodes begyndelse, kan for første gang give os et kontinuerligt og synkronisk billede af en helt speciel gruppe af mennesker i Danmark. Flådens folk har aldrig tidligere været belyst antropologisk og vil kunne bidrage med ny viden omkring livet i den danske flåde, om social differentiering og ikke mindst om geografisk mobilitet. Resultaterne vil sidenhen kunne indgå i en større arkæologisk og kulturhistorisk forskning og publikation om Holmens Kirkes sognehistorie. Derudover er materialet også af stor og væsentlig værdi, når man undersøger kost og sygdomme igennem hele Danmarkshistorien, idet det vil kunne lukke et hul mellem middelalder og nutid. Det er således projektets mål at foretage en tværvidenskabelig analyse af sygdom, ernæring og migration i 1700 til 1800-tallet ud fra skeletundersøgelser af de gravlagte fra Holmens Kirke samt ud fra isotopanalyser.

Projektet er bevilliget af Augustinus Fonden og Beckett-fonden og udføres på Antropologisk Laboratorium, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet (http://retsmedicin.ku.dk).

Primære forskningsområder

Mine forsknings -og arbejdsområder indenfor den fysiske antropologi spænder bredt fra undersøgelse af arkæologisk og nutidigt skeletmateriale til metodeudvikling. Skeletmaterialet undersøges med henblik på studiet af fortidens sygdomme, traumer og demografi. Derudover anvender jeg isotopanalyse til at undersøge fortidens kostvaner og migrationsmønstre.

Jeg arbejder også med retsantropologiske opgaver for politiet ifb identifikation og/eller undersøgelse af traumer. Dertil kommer at jeg deltager i internationale opgaver i forbindelse med f.eks. undersøgelse af massegrave i Irak.  

Interesseområder

Human osteologi, palaeopatologi, stabil isotop analyse, retsantropologi

ID: 33283068