Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Michael Houmark-Nielsen
Michael Houmark-Nielsen

Emeritus

  • Section for Geogenetics

    Øster Voldgade 5-7, 1350 København K, Geologisk Museum

    Telefon: +45 35 32 43 44Mobil: +45 30 27 79 57


Arbejdsplads
Globe Institut,Københavns Universitet
Øster Voldgade 5-7, 1350 København K
Telefon: 35324344 (direkte), 35322345 (omstilling)
E-post: michaelhn@sund.ku.dk

Personlige data og uddannelse
1970 Immatrikuleret ved Københavns Universitet,
1976 Cand. scient., Københavns Universitet,
1976-1977 Aftjening af værnepligt
1980 Lic. scient., Københavns Universitet,
1988 Dr. scient., Københavns Universitet,
2007 Tildelt Danmarks Geologipris

Ansættelser
1977-80 Kandidatstipendiat, Københavns Universitet.
1981-84 Seniorstipendiat under SNF, Københavns Universitet
1984 Tidsbegrænset ansættesle, Geologisk Institut, Aarhus Universitet
1985-1986 Forskerstipendiat under Carlsbergfondet, Københavns Universitet.
1987 Fondslønnet videnskabelig medarbejder, Institut for Teknisk Geologi, DTH.
1987-1991 Adjunkt i Glacial- og Kvartærgeologi, Geologisk Institut, Københavns Universitet.
1991- 2010 Lektor i Glacial- og Kvartærgeologi, Geologisk Institut, Københavns Universitet.
2010-2012 Gæsteforsker og ekstern lektor ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.
2012 Lektor ved Center for GeoGenetik, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet      2020 Lektor emeritus, Center for Geogenetik, Globe Institut, Københavns Universitet

Uddannelse

Dr. scient

ID: 12937