Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Morten Pejrup
Morten Pejrup

Professor


Se den engelske hjemmeside

 
What do you want to do ?
New mailCopy

Curriculum vitae for Morten Pejrup

Professor i Geografi

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet

E-mail: mp@ign.ku.dk

Mobil: +45 40419146

Privatadresse: Henrik Thomsens vej 36 A  3460  Birkerød

 

Uddannelse

 

1982:  Ph.D.  Københavns Universitet

1979:  Cand. Scient. i Geografi   Københavns Universitet

1975:  Bachelor  i Geografi og Geologi Københavns Universitet

Ansættelser

Okt      2020 -  Professor ved Institut for Geoscience og Naturforvaltning, Københavns Universitet

Okt.     2012 – okt 2020 Prodekan for Forskning ved det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Feb.      2012 – juni 2012: Konst.Institutleder for Institut for Geografi og Geologi Københavns Universitet

Juni     2009 - : Professor Institut for Geografi og Geologi Københavns Universitet

Maj      2002 -  juni 2009: Professor MSO Institut for Geografi og Geologi Københavns Universitet

Maj      1993 -  maj 2002: Lektor ved Geografisk Institut, Københavns Universitet 

Maj      1992 - april 1993: Seniorkonsulent ved Dansk Hydraulisk Institut

Jan.      1990 - april 1992: Lektor ved Geografisk Institut, Københavns Universitet 

Jan.      1986 ‑ dec 1989  : Adjunkt ved Geografisk Institut, Københavns Universitet 

Sept.    1982 ‑ dan. 1986 :  Post. doc. ved Geografisk Institut, Københavns Universitet 

Forskningsområde

Jeg forsker i Geomorfologi: Udformningen af Jordens overflade. Specielt forsker jeg i transport af sand og ler i den kystnære zone, og betydningen af havets stigning for danske og udenlandske kyster. Betydningen af stigningen i havniveau på kysternes stabilitet og kystnær infrastruktur. Jeg har udført forskning i Det Danske Vadehav samt tilsvarende områder i USA, Argentian og Grønland, og er på denne baggrund blevet verdenskendt. Jeg har også medvirket til at promovere, at Det  Danske Vadehav kom på  UNESCO´s liste over verdens naturarv.

Medlemskab af faglige råd og bestyrelser

 

 • 2014-2020 Formand for Forum for Arktisk Forskning (nedsat af forskningsministeren)
 • 2016-2020 Medlem af LERU´s Doctoral Studies Policy Group
 • 2013- 2020 Medlem af bestyrelsen for Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse
 • 2012-2020 Medlem af KU´s udvalg for Forskning og Innovation (KUFIR)
 • 2012-2020 Leder af SCIENCE PhD skole Københavns Universitet
 • 2012- 2013 Leder af Earth System Science Centret, Københavns Universitet
 • 2012- 2018 Medlem af  DHI´s Dialog Forum for Kystnære Områder
 • 2009-2010 Medlem af of Klimakoordinationsudvalget, KU, DTU, AU, DMI, GEUS.
 • 2009- 2020 Medlem af Sustainability Science Centre´s bestyrelse. Københavns Universitet
 • 2009-2012 Medlem af Polar Dialog Forum (Forskningsministeriet)
 • 2008-2014 Medlem af bestyrelsen af GRAS A/S
 • 2008-2010 Medlem af Nordic Top Level Research´s videnskabelige komite
 • 2007-2010 Medlem af styrekomiteen for Nordisk Forskning (NORDFORSK)
 • 2004-2010 Member of DANCORE´s bestyrelse. Integrated Coastal Zone Management
 • 2004-2005 Medlem af European Consortium for Ocean Drilling (ECORD)
 • 2003-2004 Formand for Forskningsrådenes internationale udvalg
 • 2003-2008 Medlem af den videnskabelige styregruppe for Nordic Centres of Excellence
 • 2000-2004 Formand for programkomiteen for Innovation Post Docs
 • 2001-2005 Næstformand for Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd
 • 2001-2005 Næstformand for Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd
 • 1999-2003 Formand for ESA følgeforsknings komite (Forskningsministeriet)
 • 1998-2005 Medlem af Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd
 • 1997-2001 Medlem af det Naturvidenskabelige Fakultetsråd, Københavns Universite

Bibliografi

https://ign.ku.dk/ansatte/geografi/?pure=da%2Fpersons%2Fmorten-pejrup(755b796e-98b0-41ab-a241-c580825ba454)%2Fpublications.html

 

Database

Publikationer

Citationer

H-index

Web of Science

69

2097

30

Scopus

77

2509

32

Google Scholar

Ca. 200

3692

35

 

Udvalgte forskningsbevillinger

 

 

Principal Investigator(PI)/Partner

Finansieringskilde og bevilget beløb

Projekt titel

 

Fra

Til

PI

5.8 MEuro H2020-MSCA-COFUND-2017

TALENT  Internationalt PhD program

2017

2022

Co-PI

2.0 MDKK

Velux Foundation

Coastal Zone as a filter for Nutrients

2018

2020

PI

1.5 MDKK Geocenter DK

BRIDGES

2011

2014

PI

2 MDKK Geocenter DK

Recent and Fossil Coastal Systems (REFLEKS)

2008

2011

PI

1.5 MDKK

FNU

Coastal lagoons

2010

2015

 

Undervisning

Har undervist på alle niveauer på Københavns Universitet og har bl.a. vejledt ca. 20 specialestuderende og 12 PhD studerende

Ledelse

Har deltaget i arbejdet med institutledelse og fakultetsledelse på Københavns Universitet gennem 40 år. Som næstformand i institutledelsen, som medlem af fakultetsråd, som medlem af dekanatet.

ID: 13949