Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Morten Wendler Jørgensen
Morten Wendler Jørgensen

Ph.d. stipendiat

Mit ph.d.-projekt er en del af forskningsprojektet "Sociale Drivkræfter og Barrierer for Klimavenlig Kost". Ph.d.-projektet er en praksisteoretisk, kvalitativ undersøgelse af unge danskeres madvaner, med fokus på hvilke udfordringer vegetarer, veganere, fleksitarer m.fl. møder i deres forsøg på at omlægge deres kost. 

Fagligt fokuserer jeg på kultur- og hverdagssociologi, klima og grøn omstilling, sociale kontekster og social forandring, emancipatorisk socialvidenskab og kvalitative metoder. 

Min vejleder er Bente Halkier.

Undervisnings- og vejledningsområder

I foråret 2021 og 2022 underviser jeg i metode- og forskningspraksisfaget "Klimaaktivistisk Sociologi". 

ID: 142305648