Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Nanna Koch Hansen
Nanna Koch Hansen

Ekstern lektor

Mine forskningsinteresser knytter sig til socialpædagogiske og kriminalpræventive indsatser i bredere forstand, ligesom jeg teoretisk udforsker analytiske potentialer inden for poststrukturalisme og socialkonstruktionisme og metodisk er interesseret i konstruktivistiske tilgange til etnografisk feltarbejde samt observations- og interviewstudier.

Jeg vejleder ofte BA-projekter og underviser bl.a. i modulerne 'Pædagogisk sociologi' og 'Psykologiske temaer i pædagogikken'.

ID: 40096159