Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Niels Valdemar Vinding
Niels Valdemar Vinding

Postdoc

Post.doc på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

2017 - 2020
http://mosques.ku.dk/ 
Som en del af projektet 'Moskéernes Magt,' som er en empirisk, alsidig udredning af den magt og de komplekse sociale dynamikker, der kendetegner moskeerne i dagens Danmark. Moskéer er ikke kun muslimske bedesteder, men stærkt udfordrede og politiske problematiserede sociale og religiøse institutioner, hvori der udspiller sig mange forskelligartede magtkampe. Som sådan er moskeerne lige så meget et produkt af integration, migration og 30 års politik, som de er resultatet af indre magtkampe, positioneringer og forhandlinger både internt i institutionen mellem almindelige muslimer, imamer og ledere, men i allerhøjeste grad også eksternt i forhold til kommuner, stat og internationale interessenter. Resultatet af dette treårige forskningsprojekt bliver en sober, balanceret og retvisende diagnose af de komplekse magtdynamikker, der er i moskéerne og skal være et kritisk, operationelt magtanalyseværktøj, som muslimerne selv, myndigheder, forskere, journalister og interesserede kan bruge til at afdække moskéernes magt. 

Adjunkt på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

2014 - 2017
Projektet 'imamer i den vestlige verden' (‘Imams of the West’) er en kvalitativ sociologisk interviewundersøgelse med mellem 50 og 60 imamer fra Europa, Australien og Nordamerika. Undersøgelsen har til henblik at kortlægge imamen som islamisk religiøs institution i en global vestlig verden præget af multikultur, modernitet og migration. I kontrast til den traditionelle islamiske ide om imamen som bønneleder, er nutidens moderne imamer meget diverse; de er konvertitter, kvinder, lokale ledere, talsmænd og ambassadører for deres globale religion i en moderne, vestlig kontekst.

Medlem af bestyrelsen for Danmission 

2016 - 
Bbestyrelsesvalgt bestyrelsesmedlem i Danmission

Ph.d.-stipendiat på Center for Europæisk Islamisk Tænkning, det Teologiske Fakultet

2009 - 2013
Dette projekt har til formål at undersøge sammenhængen og interaktionen mellem organiserede muslimer og staternes forhold til religion i England, Tyskland og i Norden. På den ene side undersøges islam og organiserede muslimers nuværende situation og vilkår i disse lande og henvendelsen til staterne. På den anden side undersøges staternes forståelse af, regulering af og forhold til religion generelt og islam specifikt, og dette inden for rammerne af staternes traditionelle forståelse af religion.

Kandidatstudier på Islamiske Studier, TORS, Københavns Universitet

2006 - 2009
Særligt fokus: Islam i Europa og Danmark; islam i det 21. århundrede og islamisk Jura / Shari'a. Afsluttet med guldmedajleopgave: "Den engelske stats regulering af mellem staten og henholdsvis anglikanisme og islam.

Bachelor i teologi fra det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet

2001 - 2006
Særligt fokus: Islam og kristendom, forholdet mellem stat og kirke.

Uddannelse

Cand. mag, ph.d. i Islamiske Studier

ID: 13185733