Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Niels Valdemar Vinding
Niels Valdemar Vinding

Postdoc

Emneord

  • Det Teologiske Fakultet - Islam, Islam i Danmark, Islam i Europa , Islam i Vesten, Klassisk Islamisk Civilisation, Muslimer, Imamer, Religiøse ledere, Religion i det Offentlige Rum, Minoritetsreligion, Religion i Danmark
  • Det Humanistiske Fakultet - Institutionalisme, Religiøse organisationer, Organisationsanalyse, Sekularisering, Ret og religion

ID: 13185733