Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Nila Charlotte Parly
Nila Charlotte Parly

Ingen titel

Primære forskningsområder

Opera; særligt værker af Richard Wagner og Richard Strauss. Performance Studies, kønsforskning, poststrukturalisme, Shakespeare og stemmebrug. Teaterhistorie, dramaturgi og forestillingsanalyse. Musik-, teater- og litteraturvidenskabelig tværfaglighed samt moderne kultur.

Interesseområder

Opera (særligt Wagner), teater (særligt Shakespeare), filosofi (særligt Nietzsche), litteratur, film og billedkunst.

Aktuel forskning

Inspirationen fra Richard Wagners operaer i Lars von Triers film.

Konstruktive fejl i opera, skuespil og ballet.

Undervisnings- og vejledningsområder

Musik- og teatervidenskab - ofte i tværfaglig kombination med andre kulturæstetiske fag. Opera fra 1600 til i dag med hovedvægten på 1800-tallet. Historisk, analytisk og teoretisk. Shakespeare og den menneskelige stemme, Shakespeareopsætninger, Sang på Teaterscenen samt Vanvidsperformance.

Undervisningserfaring i faste kurser ved ToPS, IKK, KU: Den ældre teaterhistorie, Teaterhistorie 1 og 2 (efter 2014-studieordning), Dramaturgi, Forestillingsanalyse, Æstetik- og Videnskabsteori, Kommunikation og Formidling.

ID: 543210