Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Ole Dreier
Ole Dreier

Emeritus

Primære forskningsområder

 • Personlighedsteori
 • Personlig forandring, læring og udvikling
 • Personlig livsførelse
 • Praksisforskning af personers forandringer, læring og udvikling i et samspil mellem institutionelle interventioner (rådgivning, terapi, uddannelse, sundhedsydelser) og personernes dagligliv.

Aktuel forskning

I min forskning kombinerer jeg personlighedspsykologisk grundforskning med anvendt praksisforskning inden for områder med tilknytning til psykologien såsom psykoterapi og rådgivning, sundhed, uddannelse og professionelt arbejde. Min aktuelle forskning koncentrerer sig om den personlige livsførelses betydning for personligheden og for professionelle interventioners virkninger. Dette rummer også studier af måder, hvorpå personer forandrer sig og lærer i deres dagligliv og trækker på professionel ekspertise og interventioner som led heri.

Aktuelt består mine forskningsaktiviteter derfor i at:  

 • lede en forskningsgruppe om "Personlig livsførelse og intervention" ved Institut for Psykologi
 • afslutte arbejdet med en artikel om 'Intervention,evidence-based research, and everyday life' på baggrund af et foredrag ved International Society of Theoretical Psychologys kongres i Nanjing, Kina, maj 2009
 • afslutte arbejdet med en tidsskriftsartikel 'Personality and conduct of everydyay life' på baggrund af mit key note foredrag i personlighedspsykologi ved European Congress of Psychology, juli 2009
 • udarbejde et key note foredrag til en kongres om 'Subjectivity and learning in everyday life', maj 2010.
 • udarbejde en tidsskriftsartikel om "Psychological Intervention and Personal Conduct of Life" til tidsskriftet Theory & Psychology
 • udarbejde en tidsskriftsartikel om "The Client's Voice in Case Studies of Counselling and Psychotherapy" som led i mit arbejde i et engelsk-amerikansk forskningsnetværk om "systematic single case research methodology"
 • bistå i forbindelse med udgivelsen af min bog "Psychotherapy in Everyday Life" på kinesisk

Undervisnings- og vejledningsområder

Personlighedspsykologi og community psykologi

ID: 8964