Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Ole Haagen Nielsen
Ole Haagen Nielsen

Klinisk Professor

Primære forskningsområder

Igangværende forskning fokuserer især på forbedret diagnostik og farmakologisk behandling af medicinske sygdomme med fokus på inflammatorisk tarmsygdom. I samarbejde med nationale (BRIC og Syddansk Universitet) og internationale forskningsgrupper (Boston, Houston, Redwood City, Singapore, Toronto (& Ottawa) og Zürich) undersøges tarmbarrierens betydning for vedligeholdelse af homøostasen/ betændelsesudviklingen i tarmen, herunder interaktionen med et velfungerende epitelcellelag. Et kompliceret multifaktorielt samspil mellem gen-miljø-interaktionen i ætiopatogenesen ved kronisk tarmbetændelse udgør det overordnede forskningsfelt.

Interesseområder

Hovedinteresser: Cellulære og molekylærbiologiske inflammationsmekanismer af relevans for klinisk og farmakologisk optimering af behandlingen af medicinske sygdomme - med særlig fokus på inflammatorisk tarmsygdom.
 
Varetagelse af prægraduat klinisk undervisning af lægestuderende i intern medicin og medicinsk gastroenterologi. 
 
Udvalgte faglige hverv:
  • Sagkyndig rådgiver for Styrelsen for Patientsikkerhed (tidl. Sundhedsstyrelsen) i det intern medicinske fagområde
  • Sundhedsstyrelsens intern medicinske medlem af Ankenævnet for Patienterstatningen
  • Medlem af Europa-Kommissionens ekspertudvalg i Joint Research Centre til godkendelse af medicinsk udstyr
  • Fast beskikket sagkyndig for Retslægerådet i medicinsk gastroenterologi
  • Bedømmer for European Research Council og Agence nationale de la recherche (ANR), samt tidligere for Det Frie Forskningsråd (Sundhed & Sygdom), Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO), Sveriges Forskningsråd (Vetenskapsrådet), Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), Science Foundation Ireland, le Haut conseil de l'evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres), Wallenbergs Fond samt Horizon 2020
  • Medlem af forskellige redaktionskomiteer (herunder eLife (sektionen "Medicine"), Inflammation Research, Scandinavian Journal of Gastroenterology og Lægehåndbogen). Tidligere videnskabelig redaktør ved Ugeskrift for Læger 2001-2007, samt i perioden 2011-2017 beskikket medlem af Den Bibliometriske Forskningsindikator (Forskningsministeriet), heraf formand for faggruppen "intern medicin" i 3 år
  • Medlem af Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) 2004-2016 og hovedkoordinator ved udarbejdelsen af "Vejledninger i God Videnskabelig Praksis - med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab" (kan hentes i pdf-format via Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside)
  • Eksamensformand for den skriftlige embedseksamen i intern medicin ved Københavns Universitet 1995-2007 og igen for Styrelsen for Patientsikkerheds skriftlige fagprøve i medicin og kirurgi tilegnet 3. verdens læger, der ansøger om dansk lægeautorisation 2010-2020
 

ID: 4947702