Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Ole Haagen Nielsen
Ole Haagen Nielsen

Klinisk Professor

Primære forskningsområder

Igangværende forskning fokuserer især på forbedret diagnostik og farmakologisk behandling af medicinske sygdomme med fokus på inflammatorisk tarmsygdom. I samarbejde med nationale (BRIC og Syddansk Universitet) og internationale forskningsgrupper (Boston, Houston, Redwood City, Singapore, Toronto og Zürich) undersøges desuden tarmbarrierens betydning for vedligeholdelse af homøostasen/ betændelsesudviklingen i tarmen, herunder interaktionen med intestinale stamceller. Et kompliceret multifaktorielt samspil mellem gen-miljø-interaktionen i ætiopatogenesen ved kronisk tarmbetændelse udgør således et overordnet forskningsområde.

Interesseområder

Hovedinteresser: Cellulære og molekylærbiologiske inflammationsmekanismer af relevans for klinisk og farmakologisk optimering af behandlingen af medicinske sygdomme - med særlig fokus på inflammatorisk tarmsygdom.
 
Varetagelse af prægraduat klinisk undervisning af lægestuderende i intern medicin og medicinsk gastroenterologi. 
 
Udvalgte faglige hverv:
  • Sagkyndig rådgiver for Styrelsen for Patientsikkerhed/Sundhedsstyrelsen i intern medicin
  • Sundhedsstyrelsens intern medicinske medlem af Ankenævnet for Patienterstatningen
  • Faglig ansvarlig for Sundhedsstyrelsens skriftlige fagprøve i medicin og kirurgi for 3. verdens læger, der ansøger om dansk lægeautorisation (tidligere i 1995-2007 eksamensformand for skriftlig embedseksamen i intern medicin ved Københavns Universitet)
  • Sagkyndig for Retslægerådet i medicinsk gastroenterologi
  • Bedømmer for European Research Council, Horizon 2020, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) og Wallenbergs Fond, samt tidligere for Det Frie Forskningsråd (Sundhed & Sygdom), Norges Forskningsråd (FRIMEDBIO), Sveriges Forskningsråd (Vetenskapsrådet), Science Foundation Ireland samt le Haut conseil de l'evaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres)
  • Medlem af forskellige redaktionskomiteer (herunder eLife (sektionen "Human Biology and Medicine"), Inflammation Research, Scandinavian Journal of Gastroenterology og Lægehåndbogen). Tidligere videnskabelig redaktør ved Ugeskrift for Læger 2001-2007, samt i perioden 2011-2017 beskikket medlem af Den Bibliometriske Forskningsindikator (Forskningsministeriet), heraf formand for faggruppen "intern medicin" i 3 år
  • Medlem af Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) 2004-2016 - herunder hovedkoordinator ved udarbejdelsen af "Vejledninger i God Videnskabelig Praksis - med særlig fokus på sundhedsvidenskab, naturvidenskab og teknisk videnskab" (kan hentes i pdf-format via Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside)
 

ID: 4947702