Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Ole Secher Tendal
Ole Secher Tendal

Professor emeritus.

Primære forskningsområder

Encellede organismer: Systematik, zoogeografi og biologi globalt hos xenophyophorer og udvalgte store foraminiferer.

Dyriske svampe (Porifera): Systematik, zoogeografi og biologi hos svampe i det nordlige Atlanterhav og de arktiske have, omkring Antarktis og i udvalgte dybhavsområder. Systematik og zoogeografi hos ferskvandssvampe i nordligt tempererede og arktiske områder.

Polypdyr (Cnidaria): Systematik, zoogeografi og biologi hos udvalgte nordatlantiske okto- og stenkoraller.

Invasive arter: Opdukken og udbredelse i danske farvande.

Aktuel forskning

Større løbende forskningsprojekter:

1) Xenophyophorer i det Indiske Ocean.

2) Dybhavssvampefaunaen i Norskehavet (samarbejde med

Dr. H. T. Rapp, Bergen).

3) Svampefaunaen på Færø-Island Ryggen og i de tilstødende områder.

4) Svampefaunaen omkring Grønland og ved Nordøstamerika (Maine og Nova Scotia).

5) Revision af Geodia arterne i Nordøstatlanten (samarbejde med Dr. H.T. Rapp, Bergen, og andre).

6) Dybhavssvampefaunen i Weddell Havet (Antarktis)( samarbejde med Dr. D. Janussen, Frankfurt, Dr. H.T. Rapp, Bergen og andre).

7) Færøernes oktokoraller (samarbejde med Dr. M. Them Tøttrup).

8) Faunaen associeret med hestemuslingen (Modiolous modiolus) ved Færøerne (samarbejde med Dr. G. Dinesen, DTU-Aqua).

 

Igangværende større, særligt projekt:

"Et katalog over de bundlevende hvirvelløse dyr i havet omkring Grønland: faunasammensætning og udbredelse fra kystlinjen til 1000 meters dybde"; samarbejde med Dr. T. Schiøtte.

 

Igangværende mindre projekter:

1) Grønlands ferskvandssvampe.

2) Udbredelse og biologi hos kæmpeforaminiferen Jullienella foetida (samarbejde med Dr. H. Thiel, Hamburg).

3) Den fastsiddende fauna på brachiopoder ved Færøerne (samarbejde med Dr. E. Thomsen, Tromsø og N.V. Denisenko, St.Petersborg).

Undervisnings- og vejledningsområder

 Marine invertebrater: morfologi, biologi, evolution (afholdes af afdelingen i fællesskab)

Vejledning i projekter og specialer indenfor forskningsområderne

  

Interesseområder

Nordligt tempereret og arktisk marin faunas historie.

Biologisk dannede sedimenter, substrater og levesteder.

Trawlings påvirking på dybvands-hårdbundens fauna.

Nordlig havforsknings og ekspeditioners historie.

ID: 9346