Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Pernille Friis Jensen
Pernille Friis Jensen

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning


Aktuel forskning: Women, Religion, and Mosques in Denmark

I mit ph.d.-projekt stiller jeg skarpt på moskeer set fra et kønsperspektiv. Projektet undersøger, hvordan moskeerne i undersøgelsen er kønnede med et særligt fokus på kvinders oplevelser af moskeer. Projektet rejser spørgsmål om religiøs organisering, samt kønnede processer og praksisser i disse organisationer, ligesom jeg stiller spørgsmål om tro, religiøs praksis og identitet, lederskab og autoritet.

Projektet bidrager med ny viden om moskeer som organisationer i Danmark, ligesom det bidrager med viden om de kvinder, der tager aktiv del i disse organisationer. Herigennem ønsker jeg at belyse den indflydelse kvinder har haft og tilstadighed har for institutionaliseret islam. Projektet viser, hvordan et blik på kvinderne i moskeerne gennem historien også er et blik på forandring. Hensigten med projektet er at nuancere eksisterende viden og bidrage med nye og dybere indsigter i islam og moskeer i Danmark, samt religiøs organisering og kønsliggørelse mere bredt.

Undersøgelsen bygger primært på interview med 30 kvindelige moskébrugere, suppleret af observationer i 20 moskeer samt interview med 14 moskérepræsentanter. Derudover trækker undersøgelsen på en spørgeskemaundersøgelse blandt danske moskeer, ligesom jeg inddrager officielle dokumenter.


Projektet er en del af det fælles forskningsprojekt ’Danish Mosques: Significanse, Use and Influence', hvis hovedformål er at undersøge de komplekse sociale dynamikker, der kendetegner moskeerne i Danmark i dag. Forskningsprojektet er finansieret af Det Frie Forskningsråd for Kultur og Kommunikation og løber frem til efteråret 2021.

Besøg projektets hjemmeside her for mere information over projektet og dets delprojekter samt konferencer, arrangementer, publikationer, presse mm.

Projektetleder for 'Danish Mosques: Significanse, Use and Influence', lektor Brian Arly Jacobsen, er vejleder på mit ph.d.-projekt. 

 

Forsknings- og interesseområder

 • Køn og religion
 • Religiøse organisationer
 • Islam i Danmark
 • Religiøs praksis
 • irreligion

 

Undervisnings- og vejledningsområder

 • Religionssociologiske teorier
 • Metoder i religionssociologien
 • Religion og køn
 • Islam i Danmark
 • Minoriteter, religion og samfund
 • Religiøse organisationer
 • Irreligion

 

Profil

Jeg er cand.mag. i Religionssociologi fra Tværkulturelle og Regionale studier, Københavns univeristet, hvor jeg tilmed tog min BA. Før min nuværende stilling som ph.d.-stipendiat fungerede jeg som fuldmægtig i Udlændingestyrelsen. 

ID: 182570024