Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Peter Fini Henriques
Peter Fini Henriques

Faglig koordinator

Faglig koordinator

Forskningsmæssigt er min ph.d. erhvervet på baggrund af feltarbejde i Øst-Uganda og har handlet om krig, fred og forsoning.

Siden 2005 har jeg været ansvarligt for modtagelsen og undervisningen af nye studerende på instituttet. Det betyder at jeg, ud over at bruge det meste af min tid på undervisning i antropologiens grundlæggende temaer, udarbejder kursusplanerne for det meste af førsteårsundervisningen, og samtidig koordinerer indsatsen fra instituttets andre forskere og undervisere.

Endvidere står jeg, i samarbejde med instituttets administrative medarbejdere, for logistikken der kræves i forhold til holddeling, undervisningstider, lokaler, kompendier, eksamener samt indføring i referencehåndtering, studieteknik etc.

ID: 7458