Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Petra Daryai-Hansen
Petra Daryai-Hansen

Lektor

Petra Daryai-Hansen er lektor i fremmedsprogsdidaktik ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet. Hendes centrale forskningsområde er fremmedsprogsdidaktik med særlig fokus på flersprogethedsdidaktik, indholdsbaseret sprogundervisning (CLIL), interkulturel pædagogik, brobygning og lærer-/elevkognition.


Siden 2009 har hun været involveret i nationale og internationale forsknings- og udviklingsprojekter inden for feltet fremmedsprogsdidaktik, bl.a. i projekterne Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures (European Centre for Modern Languages, Europarådet), Elevernes internationale kompetencer i de gymnasiale uddannelser (Undervisningsministeriet), Sprogprofilerne i fransk, spansk og tysk (Roskilde Universitet), Den sprogstrategiske satsning - flere sprog til flere studerende (Københavns Universitet), Developing teacher competences for pluralistic approaches (European Centre for Modern Languages, Europarådet), Education for plurilingualism: Metalinguistic awareness in early instructed language learning (National Research Foundation Norway) og Femern-Bælt-projekterne Den Mentale bro, Belt SciencekultKIT og KursKultur.


I en dansk og nordisk/baltisk kontekst har hun gennem de sidste år bl.a. koordineret projekterne

De kommende tre år leder hun to forsknings-/udviklingsprojekter:

Derudover deltager hun i Europarådets Working Group for preparing a Draft Recommendation of the Committee of Ministers on the contribution of plurilingual education to democracy. I Danmark indgår hun bl.a. i faggrupper ved undervisningsministeriet og GL's tænketank om sprog. 

Det Humanistiske Fakultet bruger Petra Daryai-Hansens forskning som eksempel på den impact, humanistiske forskere har i samfundet. Læs casen: Sprogenes brobygger.

Undervisnings- og vejledningsområder

Fremmedsprogsdidaktik, interkulturelle markedsstudier, sociolingvistik

Træffetid: Torsdag 9-10 (F20)

ID: 131853010