Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Petur Weihe Dalsgaard

Petur Weihe Dalsgaard

Retskemiker

Primære forskningsområder

  • Analytisk kemi og toksikologi
  • Screening efter lægemidler og misbrugsstoffer i blod, urin og muskel med de nyeste væskekromatografi-høj resolutions-massespektrometri instrumenter (UHPLC, Time-of-Flight og Orbitrap)
  • Optimeret screening efter designerdrugs som f.eks. syntetiske cannabinoider

Aktuel forskning

Jeg er uddannet som farmaceut  Københavns Universitet og skrev min ph.d. om nye metabolitter fra uudforskede skimmelsvampe fra artiske områder. Dette var et fælles projekt mellem Københavns Universitet, DTU og University of Canterbury, New Zealand.

Jeg har 10 års erfaring med LC/MS på småmolekyler (<600 Da), og 1 års post doc erfaring fra University of Basel i arbejde med LC/MS-analyse af proteiner. Jeg arbejder i øjeblikket som forsker på Retskemisk Afdeling på Københavns Universitet, hvor jeg optimerer UPLC-QTOF-MS og UHPLC-Orbitrap-MS analyse.

ID: 4067743