Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Sabina Pultz
Sabina Pultz

Ekstern lektor

Mit forskningsområde er unge arbejdsløse og deres forståelse og forvaltning af ansvarlighed. Min forskning tager udgangspunkt i senmoderne karakteristikker af samtiden hvor selvansvar udnævnes til i stigende grad at være vigtigt i den måde unge forstår sig selv på og i den måde de disciplineres. I litteraturen forskes der meget i, hvilke psykologiske og sociale konsekvenser dette øgede selvansvar har for enkeltpersoner, men få studier sætter fokus på ved, hvad vi egentlig forstår ved ansvarlighed i dag. I tråd med neoliberalismens udbredelse lægges der mere og mere ansvar overpå det enkelte individ, der på forskellig vis opfordres eller disciplineres til at være selvledende.

I mit studie kortlægger jeg de neoliberale styringsteknologier, der gør sig gældende på arbejdsløshedsområdet og jeg forsøger at indfange, hvordan unge arbejdsløse oplever, møder og håndterer disse teknologier.

Jeg laver et cross-sectional kvalitativt interviewprojekt og et større landsdækkende surveystudie med unge arbejdsløse og kontrolgrupper og anvender således både kvalitative og kvantitative metoder.

Projektet bidrager med viden omkring attribution af ansvarlighed i en arbejdsløshedssituation. Det stiller skarpt på det personlighedspsykologiske pres, der eksisterer i de anvendte teknologier.

Speciale- og bachelorvejleder efteråret 2016

Med foden solidt plantet i den kritiske socialpsykologi vejleder jeg gerne speciale med interesse indenfor dette felt. Jeg er forholdsvis åben i forhold til empirisk felt og har på nuværende tidspunkt vejledt indenfor så forskellige emner som transkønnede, twerk, og menstruation. Teoretisk er min spidskompetence governmentality studies, men jeg trækker bredt på den socio-kulturelle palette og beskæftiger mig med post-strukturalisme, handlingsteori, life course studies, attributionstænkning, følelsessociologi samt affekt teori.

I efteråret starter jeg klyngevejledning op med Bachelorprojekter og specialer, dvs. hvor du og dit projekt indgår i en klynge hvor vi kollektivt vejleder, så du nyder godt af dine medstuderendes feedback i tillæg til min vejledning samt får erfaring med selv at give feedback. Klyngevejledningen suppleres af individuel vejledning og du får det samme antal vejledningstimer som var det ren individuel vejledning.

For bachelorstuderende er der tale om 3 klyngevejledninger a 3 timer på følgende datoer:

23. september kl . 9-12

24. oktober kl. 9-12

18. november kl. 9-12

Desuden kan den studerende  selv aftale en individuel  vejledningsgang med mig.

For specialestuderende er der tale om 4 klyngevejledninger a 3 timer på følgende datoer:

26. september kl. 9-12

25. oktober kl 9-12

17. november kl. 9-12

8. december kl. 9-12

Desuden kan den studerende selv aftale to individuelle vejledninger med mig.

Jeg har et par regler. Jeg læser kun den samme tekst én gang, så det er op til dig at vurdere, hvornår du gerne vil have min feedback på det skriftlige. Jeg foretrækker også at du selv definerer, hvad du gerne vil have feedback på til vejledningen, så processen kan blive så fokuseret som mulig. Jeg kræver desuden aktiv og struktureret feedback på de andre projekter. Du skal senest sende din tekst til mig 2 dage inden vejledningsaftalen og så sørger jeg for at, den bliver sendt ud til den resterende del af gruppen. Der er et maximum på 10 sider til hver vejledning.

Du er velkommen til at sende mig en mail, hvor du afgrænser dit emne samt introducerer din problemformulering.

 

 

 

ID: 32265748