Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Sabrina Islamoska
Sabrina Islamoska

Postdoc

Jeg har en ph.d., kandidat og bachelorgrad i folkesundhedsvidenskab fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Mine primære forskningsinteresser er COVID-19, stress, migræne/hovedpine, sundhed blandt migranter og etniske minoriteter, arbejdsmiljø, demens og sociale årsager til sygdom.

I øjeblikket forsker jeg i risikofaktorer for COVID-19 med fokus på sociodemografiske faktorer ved hjælp af nationale registerdata.

I mit ph.d.-projekt anvendte jeg data fra nationale registre og populationsundersøgelser til at undersøge stress og migræne midt i livet som potentielle risikofaktorer for demens senere i livet. Mit kandidatspeciale var baseret på et arbejdsmiljøstudie, hvor jeg undersøgte, hvorvidt symptomer på posttraumatisk stress (PTSD) var forskelligt rapporteret afhængigt af socioøkonomisk baggrund, når man blev udsat for mobning på arbejdspladsen. Tidligere har jeg foretaget et kvalitativt bachelorprojekt baseret på interviews om omsorgssvigt hos børn med psykisk traumatiserede forældre, hvor mit formål var at undersøge sekundær traumatisering hos børn og hvordan dette kunne forebygges.

Primære forskningsområder

COVID-19

Stress - reaktioner og diagnoser

Migræne/hovedpine

Demens

Sundhed blandt migranter og etniske minoriteter

Mobning på arbejdspladsen

Social medicin

ID: 168198462