Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside

Forskere

5001 - 5500 ud af 11.315Pr. side: 500
 1. Rand Hasan Khalil

  Studentermedhjælper

  • Engelholm Group - Studentermedhjælper

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 2. Abdul Rauf Khan

  Postdoc

  • Translational Pharmacology - Postdoc

  Person: VIP

 3. Adnan Khan

  Postdoc

  • Moritz Group - Postdoc

  Person: VIP

 4. Sabbir A. Khan

  Ph.d. stipendiat

  • Faststoffysik - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 5. Sanam Zeib Khan

  Ph.d.-studerende

  • Medical Genetics Program - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 6. Prabhat Khanal
  • Inflammation, Metabolism and Oxidation - Postdoc, Tidligere

  Person: VIP

 7. Apameh Khatam-Lashgari

  Ph.d.-studerende, Ph.d. stipendiat

  • Afdeling for Retspatologi - Ph.d.-studerende
  • Administration - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 8. Lila Khennouf

  International Researcher

  • Neuronal Signalling - International Researcher

  Person: VIP

 9. Muhammad Saad Khilji

  Ph.d.-studerende

  • Inflammation, Metabolism and Oxidation - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 10. Mie Khodaverdi

  Undervisningsassistent

  • Undervisning - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 11. Konstantin Khodosevich

  gruppeleder

  • Khodosevich Group - gruppeleder

  Person: VIP

 12. Keith Khoo

  Postdoc

  • Medicinal Chemistry Research - Postdoc

  Person: VIP

 13. Keyoomars Khorami

  Ph.d. stipendiat

  • Solid State Pharmaceutics - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 14. Sarouyeh Khoshkholgh

  Videnskabelig ass.

  • Is-, Klima- og Geofysik - Videnskabelig ass.

  Person: VIP

 15. Behrang Kianzad

  Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 16. Louise Kieffer-Kristensen

  afdelingstandlæge

  • Videruddannelsen i Ortodonti - afdelingstandlæge

  Person: VIP

 17. Ole Kiehn

  Professor

  • Integrative Neuroscience - Professor

  Person: VIP

 18. Maja Fisker Kielberg
  • Copenhagen Center for Disaster Research

  Person

 19. Ida Nordang Kieler

  Postdoc

  • Sektion for Medicin, Onkologi og Veterinær Klinisk Patologi - Postdoc

  Person: VIP

 20. Jos Kielgast

  Ph.d.-studerende

  • Freshwater Biology - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 21. Bente Kiens

  Professor

  • Molekylær fysiologi - Professor

  Person: VIP

 22. Anders Kier

  Hjælpelærer

  • Statskundskab studienævn - Hjælpelærer

  Person: VIP

 23. Line Sass Kierkegaard

  Hjælpelærer

  • Sektion, Animal Genetics, Bioinformatics and Breeding - Hjælpelærer

  Person: VIP

 24. Jesper Kihl

  Ekstern lektor

  • Undervisning - Ekstern lektor

  Person: VIP

 25. Martin Drøhse Kilde

  Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 26. Helle Wallach Kildemoes

  Adjungeret lektor

  • Samfundsfarmaci og klinisk farmaci - Adjungeret lektor

  Person: VIP

 27. Sara Kildgaard

  Postdoc

  • Ecology and Evolution - Postdoc

  Person: VIP

 28. Anders Kilen

  Ph.d.-studerende

  • Integrativ Fysiologi - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 29. Mogens Kilian

  Adjungeret professor

  • Sektion 01 - Adjungeret professor

  Person: VIP

 30. Meghana Killi

  Ph.d.-studerende

  • The Cosmic Dawn Center - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 31. Hyunyoung Kim

  Postdoc

  • Human-Centred Computing - Postdoc

  Person: VIP

 32. Jiyoung Kim

  Lektor

  • Morphogenesis and Differentiation Program - Lektor

  Person: VIP

 33. Junil Kim

  Postdoc

  • Won Group - Postdoc

  Person: VIP

 34. Junil Kim

  Postdoc

  • Won Group - Postdoc

  Person: VIP

 35. Sean T Kim

  Postdoc

  • Issazadeh-Navikas Group - Postdoc

  Person: VIP

 36. Nina Kimer

  Postdoc

  • Hansen Group - Postdoc

  Person: VIP

 37. Kjartan Münster Kinch

  Lektor

  • Astrofysik og Planetforskning - Lektor

  Person: VIP

 38. Nikolaj Lunding Kindtler

  Ph.d.-studerende

  • Terrestrial Ecology - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 39. Natasja Kingod

  Ekstern lektor

  • Antropologi studienævn - Ekstern lektor

  Person: VIP

 40. Moritz Kinzel

  Konserveringsarkitekt

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 41. Evangelos Kipouridis

  Ph.d. stipendiat

  • Algorithms and Complexity - Ph.d. stipendiat
  • Image Analysis, Computational Modelling and Geometry - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 42. Zinovia Kiprioti

  Ingen titel

  • Medical Genetics Program - Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 43. Marta Kirilova

  Tenure track adjunkt

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab - Tenure track adjunkt

  Person: VIP

 44. Ole Kirk

  Postgraduat klinisk lektor

  Person: VIP

 45. Agnete Kirkeby

  Lektor

  • Developmental Neuroscience - Lektor

  Person: VIP

 46. Carsten Kirkeby

  Seniorforsker

  • Sektion, Animal Welfare and Disease Control - Seniorforsker

  Person: VIP

 47. Henriette Kirkeby

  Ekstern lektor

  • Psykologisk studienævn - fordelingssted - Ekstern lektor

  Person: VIP

 48. Lene Tschemerinsky Kirkeby

  Klinisk undervisningslektor

  Person: VIP

 49. Svend Kirkeby

  Lektor emeritus

  • Sektion 01 - Lektor emeritus

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 50. Ann-Beth Dupont Kirkegaard

  Undervisningsassistent

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 51. Julius Bier Kirkegaard

  Postdoc

  • Biokompleksitet - Postdoc

  Person: VIP

 52. Susanne Haunstrup Kirkegaard

  Ph.d.-studerende

  • Geografi - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 53. Jacob Judas Kain Kirkensgaard

  Lektor

  • Ingredient and Dairy Technology - Lektor

  Person: VIP

 54. Kristine Groth Kirkensgaard

  Projektleder

  Person: TAP

 55. Nikolaj Berg-Munch Kirkskov

  Hjælpelærer

  • Økonomisk Studienævn - Hjælpelærer

  Person: VIP

 56. Tom Kirkwood
  • Web: Center for Sund Aldring

  Person: VIP

 57. Jolle Kirpensteijn

  Adjungeret professor

  • Sektion for Kirurgi Neurologi og Kardiologi - Adjungeret professor

  Person: VIP

 58. Rebecca Kirsch

  Postdoc

  • Jensen Group - Postdoc

  Person: VIP

 59. Benny Kirschner

  Klinisk undervisningslektor

  Person: VIP

 60. Vaidotas Kisielius

  Ph.d.-studerende

  • Miljøkemi - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 61. Hannelouise Kissow

  Lektor

  • Endocrinology and Metabolism - Lektor

  Person: VIP

 62. Brenda Wilfred Kitilya

  Ingen titel

  • Børne- og international ernæring - Ingen titel

  Person: VIP

 63. Hüsün Kizilkaya

  Videnskabelig ass.

  • Molecular Pharmacology - Videnskabelig ass.

  Person: VIP

 64. Lars Pødenphant Kiær

  Lektor

  • SOBI - Lektor

  Person: VIP

 65. Emil Kiørboe

  Ekstern lektor

  • JUR Juridisk Kandidatuddannelse - Ekstern lektor

  Person: VIP

 66. Steffen Kjeldgaard-Pedersen

  Professor emeritus.

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 67. Alex Speed Kjeldsen

  Tenure track adjunkt

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab - Tenure track adjunkt

  Person: VIP

 68. Ida Vinggaard Kjeldsen

  Ingen titel

  • Molecular Aging Program - Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 69. Kristian Kjellerup Kjeldsen

  Ingen titel

  • Section for Geogenetics - Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 70. Sasha Alexandra Sampson Kjeldsen

  Ph.d. stipendiat

  • Endocrinology and Metabolism - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 71. Simon Fasterkjær Kjeldsen

  Undervisningsassistent, Ekstern lektor

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Undervisningsassistent
  • JUR Juridisk Kandidatuddannelse - Ekstern lektor

  Person: VIP

 72. Tinne Hoff Kjeldsen

  Viceinstitutleder, professor

  Person: VIP

 73. Søren Kjeldsen-Kragh

  Professor emeritus

  • Sektion for Produktion, Markeder og Politik - Professor emeritus

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 74. Mads Kjelgaard-Hansen

  Adjungeret professor

  • Sektion for Medicin, Onkologi og Veterinær Klinisk Patologi - Adjungeret professor

  Person: VIP

 75. Anders Westh Kjellow

  PhD-studerende

  • LUKKET: 2012 Afd. for Skovdrift og Træprodukter - PhD-studerende

  Person: VIP

 76. Andreas Kjær

  Professor

  • Cluster for Molecular Imaging - Professor

  Person: VIP

 77. Emil Thyge Skaaning Kjær

  Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 78. Emilie Kjeldsen Kjær

  Undervisningsassistent

  • Landskabsarkitektur og planlægning - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 79. Erik Dahl Kjær

  Professor

  • Skov, natur og biomasse - Professor

  Person: VIP

 80. Helle Astrid Kjær

  Adjunkt

  • Is-, Klima- og Geofysik - Adjunkt

  Person: VIP

 81. Inger Kjær

  Professor emeritus

  • Sektion 02 - Professor emeritus

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 82. Jørgen Kjær

  Lektor

  • Sektion, Animal Welfare and Disease Control - Lektor

  Person: VIP

 83. Kurt H. Kjær

  Professor

  • Section for Geogenetics - Professor

  Person: VIP

 84. Lars Kjær

  Informationsspecialist

  • Det Kgl. Bibliotek - Universitetsbibliotekarens ledelsessekretariat - Informationsspecialist

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 85. Lene Jung Kjær

  Adjunkt

  • Sektion, Animal Welfare and Disease Control - Adjunkt

  Person: VIP

 86. Michael Kjær

  Klinisk Professor

  Person: VIP

 87. Niels Andersen Kjær

  Undervisningsassistent

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 88. Poul Kjær

  Ingen titel

  • Økonomisk Studienævn - Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 89. Rasmus Kjær

  Undervisningsassistent

  Person: VIP

 90. Susanne Krüger Kjær

  Klinisk Professor

  Person: VIP

 91. Tobias Schjødt Kjær

  Hjælpelærer

  • Sociologisk studienævn - Hjælpelærer

  Person: VIP

 92. Trine Kjær

  Censor

  • IFRO-Institutkonto - Censor

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 93. Troels Wesenberg Kjær

  Klinisk Professor

  Person: VIP

 94. Maya Friis Kjærgaard

  Postdoc

  • Human Stem Cell Biology - Postdoc

  Person: VIP

 95. Peter C. Kjærgaard

  Museumsdirektør

  • Administration and operations - Museumsdirektør

  Person: TAP

 96. Stine Kjærgaard

  Ingen titel

  • Det Kgl. Bibliotek - Universitetsbibliotekarens ledelsessekretariat - Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 97. Alexander Kjærsgaard

  Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 98. Birgitte Munk Kjærsgaard

  Ingen titel

  • Det Kgl. Bibliotek - Universitetsbibliotekarens ledelsessekretariat - Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 99. Lea Kjærsgaard

  Ph.d. stipendiat

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 100. Marianne Kjærulf

  Ph.d. stipendiat

  • Sektion, Production, Nutrition and Health - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 101. Louise Kjærulff

  Akademisk medarbejder FU

  • Joint Lab Facilities - Akademisk medarbejder FU

  Person: TAP

 102. Ole Kjærulff

  Lektor

  • Neuropharm and Genetics - Lektor

  Person: VIP

 103. Rasmus Kjøbsted

  Postdoc

  • Molekylær fysiologi - Postdoc

  Person: VIP

 104. Karen Riis Kjølbye

  Undervisningsassistent

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 105. Louise Kjølbæk

  Adjunkt

  • Fedmeforskning - Adjunkt

  Person: VIP

 106. Annelise Helene Kjøller

  Emerita

  • Microbiology - Emerita

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 107. Klaus Kjøller

  Lektor emeritus

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab - Lektor emeritus

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 108. Rasmus Kjøller

  Lektor

  • Terrestrial Ecology - Lektor

  Person: VIP

 109. Jonas Kjøller-Rasmussen

  Informationsspecialist, Ph.d.-studerende

  Person: VIP, TAP

 110. Niels Klarskov

  Klinisk Professor

  Person: VIP

 111. Frederik Ravn Klausen

  Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 112. Jonas Østergaard Klausen

  Instruktor

  • Datalogisk Institut - Instruktor

  Person: VIP

 113. Thomas Levin Klausen

  Undervisningsassistent

  • Ledelse og Administration - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 114. Thomas Graham Kledal

  Undervisningsassistent

  • Økonomisk Studienævn - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 115. Anders Bue Klein

  Adjunkt

  • Clemmensen Group - Adjunkt

  Person: VIP

 116. Steen Klein

  Ekstern lektor

  • JUR Juridisk Kandidatuddannelse - Ekstern lektor

  Person: VIP

 117. Carmen Klein Herenbrink

  Postdoc

  • Neuropharm and Genetics - Postdoc

  Person: VIP

 118. Christine Vibeke Klein-Nielsen

  Timelønnet

  • Datalogisk Institut - Timelønnet

  Person: VIP

 119. Maximilian Kleinert

  Adjunkt

  • Molekylær fysiologi - Adjunkt

  Person: VIP

 120. Ann-Sofie Amalie Kleis-Olsen

  Instruktor

  • Undervisning - Instruktor

  Person: VIP

 121. Lene Klem

  laborant

  • Afgrødevidenskab - laborant

  Person: TAP

 122. Louise Bomholt Klem

  Ph.d. stipendiat

  • Translational Pharmacology - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 123. Åse Kathrine Klemmensen

  Postgraduat klinisk undervisningslektor

  Person: VIP

 124. Philipp Christian Kless

  Ph.d.-studerende

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 125. Daniel James Kliebenstein

  Gæsteforsker

  • Molekylær Plantebiologi - Gæsteforsker

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 126. Franziska Klincke

  Postdoc

  • Microbiology - Postdoc

  Person: VIP

 127. Sune Klinge

  Postdoc

  • JUR Centre for European and Comparative Legal Studies - Postdoc

  Person: VIP

 128. Ulla Callesen Klinge

  Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse - Ph.d.-studerende

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 129. Helena Klint

  Hjælpelærer

  • Økonomisk Studienævn - Hjælpelærer

  Person: VIP

 130. Jakob Klit

  Klinisk lektor

  Person: VIP

 131. Anne Klitsch

  Postdoc

  • DARK - Postdoc

  Person: VIP

 132. Sylvia Natalie Klodzinska

  Postdoc

  • Drug Delivery and Biophysics of Biopharmaceuticals - Postdoc

  Person: VIP

 133. Mads Klokker

  Klinisk lektor

  Person: VIP

 134. Luca Kluzer

  master studerende

  • Issazadeh-Navikas Group - master studerende

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 135. Julie Hviid Klæbel

  Ph.d. stipendiat

  • Sektion, Experimental Animal Models - Ph.d. stipendiat
  • Lifepharm

  Person: VIP

 136. Dan Arne Klærke

  Professor

  • Sektion, Pathobiological Sciences - Professor

  Person: VIP

 137. Michael Klöcker

  Ekstern lektor

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Ekstern lektor

  Person: VIP

 138. Kasper Vinther Kløve

  Hjælpelærer

  • Psykologisk studienævn - fordelingssted - Hjælpelærer

  Person: VIP

 139. Henrik Nyhus Kløverpris

  Lektor

  • Immunology - Lektor

  Person: VIP

 140. Ulrich Knappe

  Ekstern lektor

  • Studienævnet for Saxo-Instituttet - Ekstern lektor

  Person: VIP

 141. Astrid Knigge

  Undervisningsassistent

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 142. Christopher Harold Knight
  • Sektion, Pathobiological Sciences - Ingen titel, Tidligere

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 143. David Melgaard Knobel

  Undervisningsassistent

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 144. Filip Krag Knop

  Klinisk Professor

  Person: VIP

 145. Alexander Knopf

  Marie Curie-stipendiat

  Person: VIP

 146. Anne Schlitterlau Knudsen

  Ph.d. stipendiat

  • EPITOPE team
  • Parasitology - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 147. Asger Thorleif Knudsen

  Instruktor

  • Datalogisk Institut - Instruktor

  Person: VIP

 148. Astrid Brink Knudsen

  Hjælpelærer

  • Statskundskab studienævn - Hjælpelærer

  Person: VIP

 149. Astrid Karnøe Knudsen

  Gæsteforsker

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 150. Bo Nissen Knudsen

  AC-fuldmægtig

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab - AC-fuldmægtig

  Person: TAP

 151. Camilla Knudsen

  Postdoc

  • Plantebiokemi - Postdoc

  Person: VIP

 152. Christian Boldsen Knudsen

  Ingen titel

  • Det Kgl. Bibliotek - Universitetsbibliotekarens ledelsessekretariat - Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 153. Christian Michael Skou Knudsen

  Ekstern lektor

  • Geografi - Ekstern lektor

  Person: VIP

 154. Gitte Moos Knudsen

  Klinisk Professor

  Person: VIP

 155. Henning Knudsen

  Emeritus

  • Collections and research - Emeritus

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 156. Ida Albæk Knudsen

  Undervisningsassistent

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 157. Jakob Bæk Tejs Knudsen

  Ph.d.-studerende

  • Algorithms and Complexity - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 158. Jakob Grunnet Knudsen

  Adjunkt

  • Cellebiologi og Fysiologi - Adjunkt

  Person: VIP

 159. Jenny Dahl Knudsen

  Ekstern lektor

  • Bacteriology - Ekstern lektor

  Person: VIP

 160. Julius Paw Tews Knudsen

  Instruktor

  • Datalogisk Institut - Instruktor

  Person: VIP

 161. Laura Marie Knudsen

  Hjælpelærer

  • Økonomisk Studienævn - Hjælpelærer

  Person: VIP

 162. Lisbeth E. Knudsen

  Professor

  Person: VIP

 163. Mark Bech Knudsen

  Instruktor

  Person: VIP

 164. Mette Aaskov Knudsen

  Leder af Videncenter for Friluftsliv

  • Skovskolen - Leder af Videncenter for Friluftsliv

  Person: TAP

 165. Mette Lyster Knudsen

  Ekstern lektor

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Ekstern lektor

  Person: VIP

 166. Michael Helt Knudsen

  Ekstern lektor

  • Geografi - Ekstern lektor

  Person: VIP

 167. Morten Alban Knudsen

  AC-medarbejder

  • Skov, natur og biomasse - AC-medarbejder

  Person: TAP

 168. Per Bjerregaard Knudsen

  Ekstern lektor

  • Psykologisk studienævn - fordelingssted - Ekstern lektor

  Person: VIP

 169. Pernille Ulla Knudsen

  Postdoc

  • JUR Center for Interdisciplinary Studies of Law - Postdoc

  Person: VIP

 170. Signe de Place Knudsen

  Ph.d.-studerende

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 171. Sigrid Dalsgaard Knudsen

  klinisk lærer

  • Sektion 02 - klinisk lærer

  Person: VIP

 172. Steen Wilhelm Knudsen

  Ingen titel

  • Collections and research - Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 173. Søren Knudsen

  Postdoc

  • Human-Centred Computing - Postdoc

  Person: VIP

 174. Teresa Emmilie Toudal Knudsen

  Ph.d.-studerende

  • Stem Cell and developmental Biology - early embryonic lineage specification - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 175. Tim Knudsen

  Professor emeritus

  • Statskundskab studienævn - Professor emeritus

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 176. Toke Lindegaard Knudsen

  Eksternt tilknyttet (forsker)

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 177. Søren Brinck Knudstorp

  Hjælpelærer

  Person: VIP

 178. Susanne Knøchel

  Professor

  • Microbiology and Fermentation - Professor

  Person: VIP

 179. Rüya Nida Koca

  Undervisningsassistent

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 180. Anders Koch

  Ekstern lektor

  Person: VIP

 181. Henning Koch

  Professor emeritus

  • JUR Forskningscenterområdet - fordelingssted - Professor emeritus

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 182. Jørgen Koch

  Professor MSO

  • Sektion for Kirurgi Neurologi og Kardiologi - Professor MSO

  Person: VIP

 183. Jørgen Stig Sander Koch

  Klinisk undervisningslektor

  Person: VIP

 184. Lene Koch

  Professor emeritus

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 185. Magnus Koch

  Ph.d.-studerende

  • Image Analysis, Computational Modelling and Geometry - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 186. Pernille Boye Koch

  Ekstern lektor

  • JUR Juridisk Kandidatuddannelse - Ekstern lektor

  Person: VIP

 187. Thomas Lund Koch

  Ph.d. stipendiat

  • Cell- and Neurobiology - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 188. Thorbjørn Louring Koch

  Ph.d.-studerende

  • Image Analysis, Computational Modelling and Geometry - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 189. Christian Erik J Kock

  Professor emeritus.

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 190. Gabriele Kockelkoren

  Videnskabelig ass.

  Person: VIP

 191. Nete Kodahl

  Ph.d.-studerende

  • Afgrødevidenskab - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 192. Miyako Kodama

  Postdoc

  • Genomforskning og Molekylær Biomedicin - Postdoc

  Person: VIP

 193. Doogesh Kodi Ramanah

  Postdoc

  • DARK - Postdoc

  Person: VIP

 194. Emily Christina Koert

  Postdoc

  • Institut for Folkesundhedsvidenskab - Postdoc

  Person: VIP

 195. Frida Susanna Greek Kofod

  læge

  • Forskningsenheden for Almen Praksis - læge

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 196. Nicolaj Kofod

  Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 197. Josefine Kofoed

  Ph.d.-studerende

  • Immunology - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 198. Kamilla Amalie Bech Kofoed

  Ekstern lektor

  • Psykologisk studienævn - fordelingssted - Ekstern lektor

  Person: VIP

 199. Klaus Fuglsang Kofoed

  Klinisk forskningslektor

  Person: VIP

 200. Lisette Kogelman
  • Anatomi, Biokemi og Fysiologi - Post doc, Tidligere

  Person: VIP

 201. Katrine Syppli Kohl

  Gæsteforsker

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 202. Sandra Patiño Kohl

  Receptionist

  Person: TAP

 203. Katharina Theresa Kohler

  Ingen titel

  • Morphogenesis and Differentiation Program - Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 204. Kristi Anne Kohlmeier

  Lektor

  • Molecular and Cellular Pharmacology - Lektor

  Person: VIP

 205. Johanna Maarit Koivisto

  Postdoc

  • Biomolecular Sciences - Postdoc

  Person: VIP

 206. Julie Kokholm

  Hjælpelærer

  • Psykologisk studienævn - fordelingssted - Hjælpelærer

  Person: VIP

 207. Konstantinos Georgios Kokkonos

  Videnskabelig assistent

  Person: VIP

 208. Vasilii Kokorev

  Ph.d. stipendiat

  • The Cosmic Dawn Center - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 209. Anne Noer Kolborg

  Ph.d. stipendiat

  • DARK - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 210. Thomas Bruun Kolbye

  Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 211. Rasmus Drachmann Kolding

  Undervisningsassistent

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 212. Iben Koldtoft

  Koordinator

  • Is-, Klima- og Geofysik - Koordinator

  Person: VIP

 213. Shailesh Balasaheb Kolekar

  Klinisk undervisningslektor

  Person: VIP

 214. Petya Mitkova Koleva

  Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 215. Miriam Kolko

  Klinisk lektor, Professor MSO

  Person: VIP

 216. Johann Sebastian Kollath-Bönig

  Ph.d. stipendiat

  • Kvanteoptik - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 217. Anna Kollerup

  Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 218. Christy Lynne Kollmar

  Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 219. Petros Kolovos

  Ingen titel

  • Helin Group - Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 220. Kristian Kolstrup

  Ekstern lektor

  • Økonomisk Studienævn - Ekstern lektor

  Person: VIP

 221. Smaragdi Kompocholi

  Videnskabelig assistent

  • Functional genomics - Videnskabelig assistent

  Person: VIP

 222. Johnny Kondrup

  Professor

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab - Professor

  Person: VIP

 223. Sara Vincentzen Kondrup

  Ph.d.-studerende

  • Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 224. Daniel Kondziella

  Klinisk forskningslektor

  Person: VIP

 225. Lars Konge

  Klinisk Professor

  Person: VIP

 226. Martin Kongsbak-Wismann

  Adjunkt

  • Skin Immunology Research Center - Adjunkt

  Person: VIP

 227. Johanne Kongstad

  afdelingstandlæge

  • Sektion 01 - afdelingstandlæge

  Person: VIP

 228. Kenneth Thermann Kongstad

  Tenure track adjunkt

  • Peptides and Proteins - Tenure track adjunkt

  Person: VIP

 229. Niclas Mørch Kongstad

  Hjælpelærer

  • Økonomisk Studienævn - Hjælpelærer

  Person: VIP

 230. Britt Kongstofte

  laborant

  • Engelholm Group - laborant

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 231. Johannes Hermanus C d Koning

  Ph.d. stipendiat

  • Skov, natur og biomasse - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 232. Lisa Konrad

  Ph.d.-studerende

  • Neuropharm and Genetics - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 233. Flemming Konradsen

  Professor, afdelingsleder

  Person: VIP

 234. Hanne Konradsen

  Klinisk Professor

  Person: VIP

 235. Andriana Konstantinidi

  Ph.d.-studerende

  • Glycomics Program - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 236. Albert Jelke Kooistra

  Adjunkt

  • Biostructural Research - Adjunkt
  • Peptides and Proteins - Adjunkt

  Person: VIP

 237. Halfdan Fryd Koot

  Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 238. Jesper Koppel

  Studielektor

  Person: VIP

 239. Marianne Koranda

  Ingen titel

  • Terrestrial Ecology - Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 240. Rozalia Korbut

  Ingen titel

  • Sektion, Parasitology and Aquatic Pathobiology - Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 241. David Nygaard Korman

  Instruktor

  • Datalogisk Institut - Instruktor

  Person: VIP

 242. Thorfinn Sand Korneliussen

  Tenure track adjunkt

  • Section for Geogenetics - Tenure track adjunkt

  Person: VIP

 243. Anna Kornholt

  Hjælpelærer

  • Psykologisk studienævn - fordelingssted - Hjælpelærer

  Person: VIP

 244. Birgitte Rahbek Kornum

  Lektor

  • Neuronal Signalling - Lektor

  Person: VIP

 245. Peter Nikolaj Kornum

  Videnskabelig ass.

  • Ingredient and Dairy Technology - Videnskabelig ass.

  Person: VIP

 246. Ann Christine Korsgaard

  Undervisningsassistent

  • Master of Medicines Regulatory Affairs - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 247. Maren Korsgaard

  Akademisk medarbejder

  • Afgrødevidenskab - Akademisk medarbejder

  Person: TAP

 248. Rasmus Korsgaard

  Ekstern lektor

  • JUR Juridisk Kandidatuddannelse - Ekstern lektor

  Person: VIP

 249. Irina Korshunova

  Stabsforsker

  • Khodosevich Group - Stabsforsker

  Person: TAP

 250. Christoph Korte

  Lektor

  • Geologi - Lektor

  Person: VIP

 251. Hanne Ellen Kortegaard

  Seniordyrlæge

  • Sektion for Kirurgi Neurologi og Kardiologi - Seniordyrlæge

  Person: TAP

 252. Chatchai Kosawang

  Adjunkt

  • Skov, natur og biomasse - Adjunkt

  Person: VIP

 253. D. Jason Koskinen

  Lektor

  • Niels Bohr Institutet - Afd. - Lektor

  Person: VIP

 254. Eleftherios Kosmidis

  Ph.d. stipendiat, Ph.d.-studerende

  • Kemisk Institut - Ph.d. stipendiat
  • X-ray and Neutron Science - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 255. Lene Hundborg Koss

  Journalist

  • Sekretariat - Journalist

  Person: TAP

 256. Christin Kossmann

  Ph.d. stipendiat

  • Medicinal Chemistry Research - Ph.d. stipendiat
  • Peptides and Proteins - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 257. Witold Piotr Kot

  Postdoc

  • Microbial Ecology and Biotechnology - Postdoc

  Person: VIP

 258. Pantelis Kouris

  Instruktor/hjælpelærer

  • Datalogisk Institut - Instruktor/hjælpelærer

  Person: VIP

 259. Marius Brostrøm Kousgaard

  Lektor, Ekstern lektor

  • Forskningsenheden for Almen Praksis - Lektor
  • Institut for Folkesundhedsvidenskab - Ekstern lektor

  Person: VIP

 260. Tina Koutouleas

  Ph.d. stipendiat

  • Skov, natur og biomasse - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 261. Karolina Kowalska

  Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 262. Takashi Koyama

  Adjunkt

  • Cell- and Neurobiology - Adjunkt

  Person: VIP

 263. Adam Leslie Koziol

  Ingen titel, Ph.d. stipendiat

  • SCIENCE Fællesudgifter for fakultetet - Ingen titel
  • Section for Evolutionary Genomics - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 264. Simon Lyngaa Krabbe

  Ph.d.-studerende

  • Cellebiologi og Fysiologi - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 265. Stjepan Kresimir Kracun

  Ingen titel

  • Planteglycobiologi - Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 266. Mads Madsen Krag

  Laboratoriekoordinator

  Person: TAP

 267. Birthe Brandt Kragelund

  Professor

  • Biomolecular Sciences - Professor

  Person: VIP

 268. Camilla Kragelund

  Lektor

  • Sektion 01 - Lektor

  Person: VIP

 269. Maria Kragelund

  Undervisningsassistent

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 270. Helene Kragelund Strøm

  Ingen titel

  • Sektion, Veterinary Clinical Microbiology - Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 271. Helge Stjernholm Kragh

  Professor emeritus

  • Niels Bohr Institutet - Afd. - Professor emeritus

  Person: TAP

 272. Kasper Nørskov Kragh

  Adjunkt

  • Bacteriology - Adjunkt

  Person: VIP

 273. Rasmus Refsgaard Kragh

  Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 274. Theis Kragh

  Lektor

  • Freshwater Biology - Lektor

  Person: VIP

 275. Jesper Kragh-Skriver

  Undervisningsassistent

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 276. Jakob Kragstrup

  Professor

  Person: VIP, Ekstern undervisning og koordinering

 277. Nenad Kralj

  Postdoc

  • Kvanteoptik - Postdoc

  Person: VIP

 278. Mathilde Uldall Kramer

  Hjælpelærer

  • Undervisning - Hjælpelærer

  Person: VIP

 279. Mette Kramer

  Ekstern lektor

  Person: VIP

 280. Magnus Kramshøj

  Postdoc

  • Terrestrial Ecology - Postdoc

  Person: VIP

 281. Christian Krarup

  Klinisk Professor

  Person: VIP

 282. Helene Krarup

  Ekstern lektor

  Person: VIP

 283. Jakob Krarup

  Professor emeritus

  • Datalogisk Institut - Professor emeritus

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 284. Sune Friis Krarup

  Ekstern lektor

  • Undervisning - Ekstern lektor

  Person: VIP

 285. Dino Krause

  Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 286. Dino Krause

  Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 287. Eva Krause

  Gæste ph.d. studerende

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 288. Kamille Elvstrøm Krause

  Ingen titel

  • SCIENCE Fællesudgifter for fakultetet - Ingen titel

  Person: VIP

 289. Oswin Krause

  Adjunkt

  • Machine Learning - Adjunkt

  Person: VIP

 290. Nathalie Krauth

  Postdoc

  • Clemmensen Group - Postdoc

  Person: VIP

 291. Robert Krautz

  Postdoc

  • Bioinformatik og RNA Biologi - Postdoc

  Person: VIP

 292. Lone Krebs

  Klinisk Professor

  Person: VIP

 293. Sven Kreiborg

  Professor emeritus

  • Sektion 02 - Professor emeritus

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 294. Svend Kreiner

  Professor emeritus

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 295. Thorbjørn Frej Krejsgaard

  Lektor

  • Skin Immunology Research Center - Lektor

  Person: VIP

 296. Andreas Christopher Kretschmann

  Lektor

  • Toksikologi og Lægemiddelmetabolisme - Lektor

  Person: VIP

 297. Lone Skaderis Kretzschmar

  Ekstern lektor

  • Psykologisk studienævn - fordelingssted - Ekstern lektor

  Person: VIP

 298. Janis Kreuder

  Videnskabelig ass.

  Person: VIP

 299. Marija Krgovic

  Undervisningsassistent

  Person: VIP

 300. Margit Kriegbaum

  Akademisk medarbejder FU

  Person: TAP

 301. Mette Camilla Kriegbaum

  Postdoc

  • Wennerberg Group - Postdoc

  Person: VIP

 302. Anders Wulff Kringelbach

  Instruktor

  • Datalogisk Institut - Instruktor

  Person: VIP

 303. Dorthe Vangsgaard Kringelbach

  uddannelseskoordinator

  • Videreuddannelse i Odontologisk Praksis - uddannelseskoordinator

  Person: TAP

 304. Anders Kringhøj

  Postdoc

  • Faststoffysik - Postdoc

  Person: VIP

 305. Parvathy Krishnan

  Postdoc

  • Molekylær Plantebiologi - Postdoc

  Person: VIP

 306. Alex Berg Kristensen

  Undervisningsassistent

  • ICMM Teaching - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 307. Anders Ringgaard Kristensen

  Professor

  • Sektion, Production, Nutrition and Health - Professor

  Person: VIP

 308. Anders Skov Kristensen

  Lektor

  • Molecular and Cellular Pharmacology - Lektor

  Person: VIP

 309. Anna Meta Dyrvig Kristensen

  Undervisningsassistent

  • Molecular Neuroscience - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 310. Anne Marie Hastrup Kristensen

  Hjælpelærer

  • Psykologisk studienævn - fordelingssted - Hjælpelærer

  Person: VIP

 311. Annemarie Thuri Kristensen

  Professor

  • Sektion for Medicin, Onkologi og Veterinær Klinisk Patologi - Professor

  Person: VIP

 312. Brian Dalskov Kristensen

  Uddannelsesleder

  • Skovskolen - Uddannelsesleder

  Person: TAP

 313. Emil Kristensen

  Ph.d. stipendiat

  • Freshwater Biology - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 314. Erling Lundager Kristensen

  PhD-studerende

  • LUKKET: 2012 Produktion og Sundhed - PhD-studerende

  Person: VIP

 315. Freja Bach Kristensen

  Ekstern lektor

  • Antropologi studienævn - Ekstern lektor

  Person: VIP

 316. Hanne Kristensen

  Ekstern lektor

  • Statskundskab studienævn - Ekstern lektor

  Person: VIP

 317. Jan Bolding Kristensen

  Samlingsmedarbejder

  • Collections and research - Samlingsmedarbejder

  Person: TAP

 318. Jesper Langgaard Kristensen

  Professor MSO

  • Medicinal Chemistry - Professor MSO

  Person: VIP

 319. Joachim Tilsted Kristensen

  Instruktor

  • Datalogisk Institut - Instruktor

  Person: VIP

 320. Jonas Møller Kristensen

  Adjunkt

  • Molekylær fysiologi - Adjunkt

  Person: VIP

 321. Kasper Sjödin Kristensen

  Ph.d. stipendiat

  • Skov, natur og biomasse - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 322. Kristian Kølby Kristensen

  Ph.d.-studerende

  • Ploug Group - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 323. Kristian Søby Kristensen

  Vicecenterleder, seniorforsker

  Person: VIP

 324. Lars Egstrøm Kristensen

  Lektor

  • Astrofysik og Planetforskning - Lektor

  Person: VIP

 325. Lars Erik Vølund Kristensen

  Klinisk forskningslektor

  Person: VIP

 326. Lasse Sinding Kristensen

  Ekstern lektor

  • Antropologi studienævn - Ekstern lektor

  Person: VIP

 327. Line Burholt Kristensen

  Lektor

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab - Lektor

  Person: VIP

 328. Lone Søderkvist Kristensen

  Lektor

  • Landskabsarkitektur og planlægning - Lektor

  Person: VIP

 329. Mads Aage Toft Kristensen

  Ph.d., Adjunkt

  Person: VIP, Ekstern undervisning og koordinering

 330. Mads Bjerregaard Kristensen

  Ph.d. stipendiat

  • Kvanteoptik - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 331. Maja Nørgaard Kristensen

  Ph.d. stipendiat

  • Fysiologisk farmaci - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 332. Marlene Paulin Kristensen

  Ekstern lektor

  • Studienævnet for Saxo-Instituttet - Ekstern lektor

  Person: VIP

 333. Mie Kristensen

  Adjunkt

  • CNS Drug Delivery and Barrier Modelling - Adjunkt

  Person: VIP

 334. Nadia Maria Kristensen

  Ph.d. stipendiat

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 335. Reinhardt Møbjerg Kristensen

  Emeritus

  • Collections and research - Emeritus

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 336. Rikke Mie Hytteballe Kristensen

  Undervisningsassistent

  • Undervisning - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 337. Sofus Laguna Kristensen

  Ph.d. stipendiat

  • Kvanteoptik - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 338. Stella Munkholm Kristensen

  bachelorstuderende

  • Molecular Aging Program - bachelorstuderende

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 339. Søren Bech Pilgaard Kristensen

  Lektor

  • Geografi - Lektor

  Person: VIP

 340. Tim Kristensen

  Klinisk undervisningslektor

  Person: VIP

 341. Alexander Tångberg Kristensson

  Ph.d. stipendiat

  • Teoretisk partikelfysik og kosmologi - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 342. Ida Lykke Kristiansen

  Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 343. Jens Kristiansen

  Professor

  • JUR WELMA - Center for Retlige Studier i Velfærd og Marked - Professor

  Person: VIP

 344. Karsten Kristiansen

  Professor

  • Genomforskning og Molekylær Biomedicin - Professor

  Person: VIP

 345. Maria Kristiansen

  Lektor

  Person: VIP

 346. Tore Kristiansen

  Professor

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab - Professor

  Person: VIP

 347. Uffe Kristiansen

  Lektor

  • Molecular and Cellular Pharmacology - Lektor

  Person: VIP

 348. Charlotte Fløe Kristjansen

  Professor

  • Teoretisk partikelfysik og kosmologi - Professor

  Person: VIP

 349. Kata Krizic

  Ph.d.-studerende

  • Jensen Group - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 350. Niels Kroer

  Institutleder

  • Biologisk institut - Institutleder

  Person: TAP

 351. Anders Krogh

  Professor

  • Bioinformatik og RNA Biologi - Professor

  Person: VIP

 352. Anne Kirstine Havnsøe Krogh

  Adjunkt

  • Sektion for Medicin, Onkologi og Veterinær Klinisk Patologi - Adjunkt

  Person: VIP

 353. Lars Krogh

  Viceinstitutleder

  Person: TAP

 354. Mikkel Krogh

  Kommunikationskoordinator

  • FAOS - Kommunikationskoordinator

  Person: TAP

 355. Nicolai Krogh

  Postdoc

  • RNA and Gene Medicine Program - Postdoc

  Person: VIP

 356. Rune Bæk Krogh

  Undervisningsassistent

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 357. Simon Krogh

  Ekstern lektor

  • JUR Juridisk Kandidatuddannelse - Ekstern lektor

  Person: VIP

 358. Povl Krogsgaard-Larsen

  Professor emeritus

  • Medicinal Chemistry - Professor emeritus

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 359. Kiva Maria Krohn

  Videnskabelig ass.

  • Psykologisk studienævn - fordelingssted - Videnskabelig ass.

  Person: VIP

 360. Sofie Kromann

  Erhvervs-ph.d.

  • Sektion, Veterinary Clinical Microbiology - Erhvervs-ph.d.

  Person: VIP

 361. Laura Kromann-Larsen

  Instruktor

  • Datalogisk Institut - Instruktor

  Person: VIP

 362. Jakob Kronik

  Censor

  • IFRO-Institutkonto - Censor

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 363. Oskar Munk Kronik

  Hjælpelærer

  Person: VIP

 364. Aart Kroon

  Professor

  • Geografi - Professor

  Person: VIP

 365. Guus Kroonen

  Professor MSO

  • Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab - Professor MSO

  Person: VIP

 366. Line Kruckow

  Ph.d. stipendiat

  • Afdeling for Retspatologi - Ph.d. stipendiat

  Person: TAP

 367. Helle Krunke

  Professor

  • JUR Centre for European and Comparative Legal Studies - Professor

  Person: VIP

 368. Amanda Brinch Kruse

  Adjunkt

  • Sektion, Production, Nutrition and Health - Adjunkt

  Person: VIP

 369. Anders Muldbjerg Kruse

  Undervisningsassistent

  • Økonomisk Studienævn - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 370. Mads Kruse

  Videnskabelig ass.

  • Faststoffysik - Videnskabelig ass.

  Person: VIP

 371. Mads Kruse

  Hjælpelærer

  • Antropologi studienævn - Hjælpelærer

  Person: VIP

 372. Thomas Kruse

  Lektor

  • Nilsson Group - Lektor

  Person: VIP

 373. Valdeko Kruusvee

  Postdoc

  • Plantebiokemi - Postdoc

  Person: VIP

 374. Lukasz Krych

  Lektor

  • Microbiology and Fermentation - Lektor

  Person: VIP

 375. Ann Isabel Kryger

  Postgraduat klinisk lektor

  Person: VIP

 376. Anna Carola Krämer

  Ph.d.-studerende

  • Inflammation, Metabolism and Oxidation - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 377. Ulla Terese Kræmer

  Ekstern lektor

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Ekstern lektor

  Person: VIP

 378. Volker Krömker

  Professor MSO

  • Sektion, Production, Nutrition and Health - Professor MSO

  Person: VIP

 379. Katja Krøyer

  Sekretær

  • Forskningsenheden for Almen Praksis - Sekretær

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 380. Johannes Krüger

  Professor emeritus

  • Geografi - Professor emeritus

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 381. Olga Kubrak

  Videnskabelig assistent

  • Cell- and Neurobiology - Videnskabelig assistent

  Person: VIP

 382. Pavel Kucera

  Undervisningsassistent

  • Datalogisk Institut - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 383. Krzysztof Kucharz

  Adjunkt

  • Neuronal Signalling - Adjunkt

  Person: VIP

 384. Aysel Eybil Kucuksu

  Undervisningsassistent

  • JUR Juridisk Bacheloruddannelse - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 385. Thomas Kudahl

  Skovfoged

  • Skov, natur og biomasse - Skovfoged

  Person: TAP

 386. Egle Kudirkiene

  Adjunkt

  • Sektion, Veterinary Clinical Microbiology - Adjunkt

  Person: VIP

 387. Michael Kuhl

  Professor

  • Marine Biological Section - Professor

  Person: VIP

 388. Ferdinand Kuemmeth

  Lektor

  • Faststoffysik - Lektor

  Person: VIP

 389. Jan-Michael Kugler

  Lektor

  • Morphogenesis and Differentiation Program - Lektor

  Person: VIP

 390. Caroline Kuhlmann

  Undervisningsassistent

  • Undervisning - FSV - Undervisningsassistent

  Person: VIP

 391. Rune Ehrenreich Kuhre

  Postdoc

  • Endocrinology and Metabolism - Postdoc

  Person: VIP

 392. Ivan Kulik

  Ph.d. stipendiat

  • Human Stem Cell Biology - Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 393. Anni Kumari

  Ph.d.-studerende

  • Ploug Group - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 394. Ron Kupers

  Professor MSO

  • Image Analysis, Computational Modelling and Geometry - Professor MSO

  Person: VIP

 395. Rune Kurdahl

  Ingen titel

  • Det Kgl. Bibliotek - Universitetsbibliotekarens ledelsessekretariat - Ingen titel

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 396. Malgorzata Maria Kurjanska

  Gæsteforsker

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 397. Dmitry Kurnosov

  Videnskabelig assistent

  Person: VIP

 398. Jørgen Kurtzhals

  Professor

  • PATHOGENESIS team
  • Parasitology - Professor

  Person: VIP

 399. Peter Jens Lindholm Kurtzhals

  Adjungeret professor

  • Drug Delivery and Biophysics of Biopharmaceuticals - Adjungeret professor

  Person: VIP

 400. Rajika Lakmali Kuruwita

  Postdoc

  • Astrofysik og Planetforskning - Postdoc

  Person: VIP

 401. Vincent Kusi-Kyei

  Ph.d.-studerende

  • Sektion for Global Udvikling - Ph.d.-studerende

  Person: VIP

 402. Olsi Kusta

  Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 403. Olsi Kusta

  Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 404. Sasmita Kusumastuti

  Postdoc

  • Afdeling for Epidemiologi - Postdoc

  Person: VIP

 405. Tugce Kutlusoy

  Ph.d. stipendiat

  Person: VIP

 406. Jörg P. Kutter

  Professor

  • Microscale Analytical Systems - Professor

  Person: VIP

 407. Nikolay Kutuzov

  Postdoc

  • Neuronal Signalling - Postdoc

  Person: VIP

 408. Harald Kutzenberger

  Gæstelærer

  • Afgrødevidenskab - Gæstelærer

  Person: Ekstern undervisning og koordinering

 409. Heikki Aleksi Kuusanmäki

  Postdoc

  • Wennerberg Group - Postdoc

  Person: VIP

Forrige 1...7 8 9 10 11 12 13 14 ...23 Næste