Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Simon Stjernholm
Simon Stjernholm

Lektor

Aktuel forskning

Med start i 2019 leder jeg det kollektive forskningsprojekt Rearticulating Islam: A New Generation of Muslims Religious Leaders, der er financieret af VELUX FONDEN. 

Min egen forskning fokuserer lige nu på muslimsk religiøs talekunst på svensk og dansk. Jeg undersøger hvordan forskellige prædikanter repræsenterer islamisk tradition, gør brug af narrativer og erfaringer, samt relaterer til samfundsmæssig kontekst. Centrale analytiske temaer er f.eks. religiøs autoritet, multimodal diskurs, religion og medier samt historiebrug. 

Jeg vejleder to PhD-studerende inden for Rearticulating Islam-projektet, og overvejer gerne andre projekter der relaterer til mine interesseområder. 

Primære forskningsområder

Jeg har publiceret forskning om f.eks. følgende emner: 

  • Nutidig sufisme. 
  • Muslimsk religiøs talekunst og politisk retorik. 
  • Levet religion. 
  • Radikalisering. 
  • Hadforbrydelser og trusler mod religiøse fælleskaber. 

Undervisnings- og vejledningsområder

På BA-uddannelsen i Religionsvidenskab underviser jeg det indledende kursus i Religionshistorie samt et kursus med kombineret fokus på islams historiske udvikling og religion i Danmark. På KA-uddannelsen i Religionsvidenskab underviser jeg et kursus om teorier og analysestrategier i religionsforskning. 

Ved siden af disse tilbagevendende kurser, udbyder jeg nogle gange valgfrie kurser for BA- og KA-studerende om varierende emner, for eksempel Repræsentationer af Muhammed (2016) og Sufisme (2017), samt bidrager til andre uddannelser på Den Humanistiske Fakultet, for eksempel Migrationsstudier. 

Jeg er uddannelseskoordinator for Religionsvidenskab og dets repræsentant i Studienævnet på instituttet. 

ID: 129467679