Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Simon Westergaard Lex

Simon Westergaard Lex

Adjunkt

Aktuel forskning

Projekttitel: Innovationens grundstoffer (en del af CoNeXT)

Jeg undersøger innovation og kollaboration i tværfaglige felter med fokus på udviklingen af synkrotron-strålingsfaciliteten MAX IV og neutronspredningsanlægget ESS, begge i Skåne, Sverige.

Som en del af CoNeXT forskningsprojekt på Københavns Universitet undersøger jeg, hvordan involverede aktører forsøger at realisere de offentlige ejeres vision om at skabe viden om tingenes sammensætning og beskaffenhed, og herudfra omsætte og anvende ny indsigt til innovative produkter, til etablering af nye forretningsområder og til at skabe økonomisk vækst og innovation.

Forskningsområder

Innovation

I min forskning forsøger jeg at skabe forståelse for innovation som begreb og praksis. Jeg undersøger innovation hovedsageligt som et moderne økonomisk fænomen i vestlige samfund og i neoliberale kontekster.

Jeg fokuserer på menneskers forsøg på at kolonisere det fremtidige og nyskabende resultat og her aktualisere det potentielle og endnu ukendte.

I mit arbejde med innovation dykker jeg ”in(to) the box”, og undersøger innovation som et socialt, materielt og kulturelt fænomen, der bliver skabt og genskabt i dagligdagens interaktioner mellem mennesker og ting (innovation som produkt og proces). Det nye bliver til i de sociale forhandlinger og udfolder sig i en fremadrettet improvisatorisk formgivning, som ikke afsluttes i et slutprodukt eller et fastdefineret resultat.

Jeg spørger: Hvordan arbejder mennesker i private og offentlige institutioner med innovation, og hvad sker der, når forretningsudvikleren, entreprenøren, konsulenten eller lederen tager den innovative hat på?

Kollaboration

Jeg undersøger kollaboration mellem forskning og erhvervsliv samt mellem forskellige fagligheder. Jeg diskuterer den ”ensomme” forskers produktion af viden, og jeg arbejder med det antropologiske fag som et kollaborativt projekt.

Metodisk eksperimenterer jeg med min (forskerens) rolle og position, og jeg lader mig forføre af felten i tætte og konstruktive samarbejdsrelationer. Jeg arbejder i og med felten, og med et mål om at skabe akademisk og praktisk værdi forsøger jeg at balancere mellem deltagelse og observation, performance og komposition samt indlevelse og refleksion.

Politik og kultur i Sydamerika

Jeg har siden 2000 studeret den politiske og kulturelle udvikling i Sydamerika, med fokus på venstreorienterede politiske projekter samt fællesskaber og fjendebilleder imod USA og Vesten. Jeg har særligt undersøgt den bolivariske revolution og de politiske missioner i Venezuela.

Undervisning

Jeg underviser og vejleder inden for ”Business and Organisational anthropology” med fokus på innovation, design og organisation.

Jeg underviser i ”Innovation & Co-creation” og ”The Anthropology of Design and Innovation”.

Primære forskningsområder

Tematisk: Innovation, design, organisation, kollaboration, business antropologi.

Regionalt: Skandinavien (Danmark og Sverige), Latinamerika (Venezuela og Colombia).

Forskergruppe: Jeg er medlem af forskergrupperne Business and Organisation

 

ID: 13563212