Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Søren Kjær Foged
Søren Kjær Foged

Ekstern lektor

Søren Kjær Foged er senioranalytiker ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) og ekstern lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. 

Søren er Ph.d. fra Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Søren forsker i danske kommuners interne økonomi og styring, statens styring af kommunerne samt offentlig-privat samspil. Jeg har erfaring med analyser og forskning inden for flere kommunale delområder, herunder særligt kommunaløkonomisk styring, ældreområdet og det specialiserede socialområde. Derudover er jeg bredt interesseret i offentlig forvaltning, offentlig styring og økonomi samt komparativ offentlig forvaltning.

Metodisk har jeg betydelig erfaring med udførelse af både kvalitative og kvantitative analyser, herunder ikke mindst kvantitative analyser på kommunalt niveau.

ID: 51144495