Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Søren Møller Sørensen
Søren Møller Sørensen

Lektor

Mine forskningskompetencer afspejler min bevægelse gennem forskellige stofområder siden mine første videnskabelige ansættelser i 1980’erne.

    Det begyndte med en interesse for de filosofiske og musikæstetiske spørgsmål, som datidens musikalske modernisme og avantgarde satte på dagsordenen herunder især diskussionen om det musikalske værkbegreb. Jeg var meget inspireret af den tyske musikforsker Carl Dahlhaus og hans form for dialog med og tilstedeværelse i det tyske Ny Musik-miljø og hans evne til at forbinde historiske undersøgelser med aktuelle problemstillinger.

   Det førte til en specialisering i skandinavisk og tysk musikalsk modernisme og avantgarde, som jeg dyrkede med en fortsat interesse for de æstetisk-teoretiske grundlagsproblemer, som den ny kunsts praksis og diskurs satte på dagordenen. Her kom begrebet ’performativitet’ til at spille en vigtig rolle. Og interessen for det det performative, som udfoldede sig i dialog med miljøet omkring den tyske teatervidenskabskvinde Erika Fischer-Lichte, førte videre til en skærpet interesse for musikkens materialitet. Det gav anledning til læsninger af meget forskelligartede historiske kilder til europæisk musikkulturs forhandlinger omkring musikkens fysiske forudsætninger: traktater om stemning og temperatur, lærebøger og teori om instrumentation, filosofiske og litterære tekster om klangnaturens gåder osv.

   Min interesse for de æstetiske og teoretisk grundlagsspørgsmål var og er forbundet med interessen for den studerede musiks konkrete institutionelle udfoldelsesbetingelser, og dette aspekt har fået yderligere vægt i forbindelse med mit senest udviklede forskningsområde.  Jeg har i de senere år beskæftiget mig en del med aktuel musikkultur i den arabiske verden. Lige nu fokuserer jeg på Cairo og på den del det aktuelle officielle ægyptiske musikliv, der udvikler sig i affirmativ eller kritisk dialog med ṭarab-kulturen. Dette arbejde er drevet dels af ønsket om at forstå denne musikforms forudsætninger i nyere ægyptisk musik- og litteraturhistorie (det er primært vokalmusik), dels af ønsket om at kende til dens aktuelle reception og politiske brug.

 

Aktuel forskning

A work on 1700-Century discussions on tuning and temperament has been published recently. It is the result of a very nice cooperation with the Swiss-based research netwerk "Stimmungen der Aufklärung". The article is written in German and it appeared in the research network's anthology.

The article "Mahmud Darwish and Marcil Khalifa. Art and Commitment" is now published in Danish Yearbook of Musicology.

My work on a long interview with the Syrian composer Nouri Iskander is concluded. The interview was done in Arabic last summer in Ørebro in Sweden. In the interview Nouri Iskander gives amply information about his musical and cultural background, his view on music history of his country and region and on his own music and its aesthetics. It was published recently.

The Swedish STM has been so kind to ask me for a review of my Swedish colleague Erik Wallrup's book "Being Musically Attuned". This review was published recently.

My next major article on Middle Eastern music and culture - after articles on Mahmud Darwish and Marcil Khalifa and on Nasir Shamma - will be on a neo-classical qasida by Ahmad Shawqi 'Nahj al-Burda' (1910), Riad al-Sunbati's music to this poem, and Umm about Kulthum's rendering of it (1946). Among the questions that I will ask this rich material are about the importance of a religious poem like this in a basically secular art sphere and the significance and particular traits of the neo-classical character of the poem. Im am still working on this, now including also the qasida al-Burda by Imam al-Busri, that Shawqi's qasisa is emulating and still an other emultaion of this poem, written by Tamim al-Barghthi in 2010.

A chapter on contemporary muisc and sound art in Cairo is accepted by the editors on a Bloomsbury handbook on sound art.   

I am in charge of a pilot project concerning a historical dictionary of Arabic music terminology   

I am still working on an article on aspects of philosophy of nature in twentieth-century contemporary music discourses.   

The Danish Institute in Damascus has granted me funds for a project concerning musicians in Denmark with backgrounds in Middle Eastern music cultures. The project includes a concert series, talks and interviews resident musicians and guests from the Middle East that will be documented in video documentaries and a scholarly article. The project's overall aim is to broaden our knowlegde of the diversity of music practices in the modern Middle East.   

Primære forskningsområder

Contemporary music and and sound art

History of music aethetics and philophies of sounds and senses

Music in the Middle East

ID: 12393