Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Sofie Henze-Pedersen
Sofie Henze-Pedersen

Ph.d. stipendiat

I mit ph.d. projekt "Efter volden? Børn på krisecenter" ser jeg på familieliv fra barnets perspektiv blandt børn, der er flyttet på krisecenter med deres mor. Hvert år tilbringer 2.000 børn kortere eller længere tid på et krisecenter i Danmark efter at have oplevet vold i hjemmet, men vi mangler viden om, hvordan børn forstår og praktiserer familieliv i vanskelige situationer – i dette tilfælde i skyggen af vold i hjemmet. Særligt mangler vi viden om barnets relation til den far, som bliver tilbage i hjemmet når moren og barnet flytter på krisecenter. Med afsæt i etnografisk feltarbejde og kvalitative interviews vil dette ph.d.-projekt undersøge, hvordan børn praktiserer og navigerer nære familierelationer under og efter et ophold på et krisecenter.

Jeg sidder delvist på Sociologisk Institut, og delvist på VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

 

ID: 188939189