Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Steen Treumer
Steen Treumer

Professor

Primære forskningsområder

Steen Treumer interesserer sig for Udbudsret, herunder håndhævelse af udbudsreglerne, privatiseringsret og EU-ret.

Steen Treumer tiltrådte 1. august 2009 som den første professor i udbudsret og privatiseringsret ved Det Juridiske Fakultet. I 2000 udgav han sin prisbelønnede ph.d.-afhandling om "Ligebehandlingsprincippet i EU's udbudsregler". Siden har han bl.a. skrevet adskillige internationale artikler om udbudsreglerne, hvor flere er publiceret i det anerkendte tidsskrift Public Procurement Law Review, som han i 2006 blev Assistant Editor for. Steen Treumer har været tilknyttet en række forskningsinstitutioner i både ind- og udland og var inden sin tiltrædelse institutleder og professor mso ved Juridisk Institut, Copenhagen Business School. Han har arrangeret mere end 30 internationale konferencer og seminarer om EU-ret, herunder mere end 10 vedrørende udbudsret og er var medarrangør af to globale udbudskonferencer i 2010, herunder konferencen Public Procurement - Global Revolution V, der blev afholdt i København i september 2010. Steen Treumer er desuden formand for Dansk Forening for Udbudsret samt medlem af Klagenævnet for Udbud og af Center for Virksomhedsansvar (CEVIA).

Undervisnings- og vejledningsområder

Steen Treumer underviser i følgende fag:

  • EU-Udbudsret 
  • EU Public Procurement Law
  • Privatiseringsret

Steen Treumer vejleder kandidat og ph.d.-studerende med interesse for udbudsret.

Aktuel forskning

  • Håndhævelse af udbudsreglerne, herunder særligt erstatning for overtrædelse af udbudsreglerne og sanktionen uden virkning (en variant af ugyldighed på udbudsområdet)
  • Udbudsproceduren konkurrencepræget dialog.
  • Det sekundære udbudsregime (Telaustria-sagen og efterfølgende retspraksis)
  • Reguleringen af tildelingsfasen, herunder evaluering
  • Ændringer af den indgåede kontrakt der fører til pligt til fornyet udbud

ID: 12343092