Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Stefan Piasecki
Stefan Piasecki

Emeritus

Lektor, lic. scient. Stefan Piasecki

Personlige data og uddannelse

8. december 1947              Født i København

18. december 1976            Naturvidenskabelig Kandidateksamen (M.Sc.) i Geologi, Københavns   Universitet

17. marts 1981                   Licentiat (Ph.D.) ved Københavns Universitet.

Ansættelser

1. marts 1977-1980           Stipendiat ved Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd.

1. april 1981-2009             Ansat ved Grønlands Geologiske Undersøgelse.

1. februar 1994                  Seniorforsker ved Grønlands Geologiske Undersøgelse (GGU).

1. januar 2008                    Souschef i Stratigrafisk Afdeling, GEUS

1. maj 2009                        Lektor ved Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet

Nøglekvalifikationer

Geologisk feltarbejde i sedimentære bassiner, specielt arktisk erfaring.

Biostratigrafi, specielt palynologi; dinoflagellater, sporer og pollen, alger mm.

Stratigrafi fra Øvre Palæozoikum, Mesozoikum og Neogen.

Anvendt oliegeologi, især kildebjergarter; metoder, analyser og organisk materiale.

  
Nuværende hovedarbejdsområder

Geografiske arbejdsområde: det nordatlantiske område sensu lato.

Neogen dinoflagellat stratigrafi.

Biostratigrafi i Øvre Trias - Nedre Kridt på basis af dinoflagellat cyster.

Biostratigrafi i Karbon-Perm-Trias- Nedre Jura på basis af sporer og pollen.

  

Internationale foreninger

American Association of Stratigraphic Palynologists (AASP).

Collegium Palynologicum Scandinavicum (CPS).

Uddannelse

Lic. scient.

ID: 12694715