Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Steffan Noe Christiansen
Steffan Noe Christiansen

Videnskabelig ass.

Primære forskningsområder

Pludselig uventet hjertedød (”sudden cardiac death”, SCD) blandt unge mennesker skyldes ofte medfødte genetiske fejl, der forårsager kardiomyopati eller ionkanalsygdom. I mange af disse tilfælde er det svært at bestemme dødsårsagen, da disse sygdomme ikke nødvendigvis forårsager synlige forandringer i hjertet. Genetiske undersøgelser kan potentielt anvendes til at bestemme dødsårsagen men på nuværende tidspunkt er metoderne utilstrækkelige. En forbedring af disse undersøgelser vil ikke blot være anvendelig i bestemmelsen af dødsårsagen men vil også kunne anvendes til rådgivning af familiemedlemmer i tilfælde af arvelig sygdom.

Aktuel forskning

  • Undersøgelse af pludselig uventet hjertedød i unge mennesker
  • Undersøgelse af epigenetiske mønstre i hjertet

ID: 170617264