Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Terese Sara Høj Jørgensen
Terese Sara Høj Jørgensen

Adjunkt

Primære forskningsområder

Mit primære forskningsområde er indenfor socialepidemiologi og omhandler hvordan sociale og socioøkonomisk forhold har betydning for ældres sundhed, brug af sundhedsydelser og dødelighed. Indenfor dette forskningsfelt har jeg en særlig interesse for intergenerationelle forholds betydning for sundhed i alderdommen. Her forsøger jeg at kortlægge, hvordan voksne børns socioøkonomiske ressourcer kan have indvirkning på deres forældres sundhed og adgang til sundhedsydelser i alderdommen.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisningsassistent ved kurset Medicinsk sociologi, kandidatuddannelsen i Medicin 

Undervisningsassistent ved kurset Socialepidemiologi og Folkesygdomme, bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab

Undervisningsassistent ved kurset SAS-programmering, Master in Public Health

Vejleder for Bachelorprojekter, Folkesundhedsvidenskab

Vejleder for Praktikrapporter, bachelor- og kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab

Medvejleder på Førsteårsprojekter, bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab

ID: 137647413