Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Theis Kragh
Theis Kragh

Lektor

Aktuel forskning

Forskning

Mikrobiel Økologi

Kulstofdynamik i søer og vandløb

Næringssaltsdynamik i akvatiske miljøer

Sediment vandfase interaktioner

Restaurering af søer

 

Undervisning


Fersvandsøkologi

Belastning, transport og modellering af forurening i vandmiljøet

Thematic course 1: Ecology and management of nature and semi-nature

ID: 10268