Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Torben Bechmann Jensen
Torben Bechmann Jensen

Studieleder

Primære forskningsområder

Ungdom, Marginalisering, Prostitution, Ensomhed, overgang fra uddannelse til arbejdsmarked, tobaksrygning, misbrug, sociale forhold, sundhedskampagner, Hiv/AiDS

Aktuel forskning

"Up2Youth" eller Youth - actor of social change er et såkaldt Network of Excellence- projekt, hvor forskere fra ialt 17 europæiske lande deltager. Projektet omhandler de individuelle udfordringer, som især unge står overfor i en hastig samfundsmæssig forandringsproces. Hvordan er unge som enkeltindivider og generation med til at påvirke eller udstikke perspektiver for samfundsmæssige forandringer? I projektet er 3 temaer tegnet op omkring:

1) Unge mødre og kønnet individualisering i fbm. reproduktion, (Young Parenthood)

2) Transition til arbejdslivet og udfordringen om socioøkonomisk og -kulturel integration af etniske minoriteter (Transition and integration of ethnic minorities) og

3) spørgsmålet om aktivt medborgerskab (Participation).

Danmark er igennem Dr. Phil Sven Mørch og Torben Bechmann Jensen primær partner (som Holland og Frankrig), og ansvarlig for organiseringen/koordineringen af tema 2 med 6 deltagende lande. Projektet er planlagt til at vare 3 år. (2006-2009). Projektet finansieres gennem "Sixth Framework Programme, Priority 7: Citizens and Governance in a knowledge-based Society".

 "Værdighedens betydning i en dansk hverdagspraksis", Planlagt samarbejdsprojekt med journalist og dokumentarfilminstruktør Helle Hansen. En undersøgelse af værdighedens hverdagsbetydning. Er stadig kun på tegnebrættet, men sigter på en indkredsning af hvordan det at optræde med eller at blive mødt med værdighed/respekt/anstændighed kan have betydning for oplevelsen af et møde, et forløb og/eller en proces. F.eks. tænkes der i social og sundhedspolitisk henseende på hvordan opfattelsen af en værdig omgang kan have livsforlængende eller motiverende indflydelse for den enkelte. Projektet er planlagt som 2-årigt. Projektet tænkes videreformidlet dels i form af skriftlig forskningsrapport (bogform) og dels i form af ½-times dokumentarudsendelser i TV (alternativt som radiodokumentar) og er således udover den indholdsmæssige side, et forsøg på at arbejde med kombinationen af videnskabelig og journalistisk metode. Grundet meget undervisnings- og vejledningsarbejde er projektet blevet udskudt. Det forsøges igangsat medio 2008.

Undervisnings- og vejledningsområder

Social Psykologi
Social Udvikling og Integrationspsykologi
Kvalitative Forskningsområder

Interesseområder

Ungdom, Marginalisering, Integration, Sociale omgangsformer, Prostitution, Rygning, stofbrug, Hiv/Aids, Sundhedsforskning, Kvalitativ Forskning mv.

ID: 9262