Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Torben Juel Jensen
Torben Juel Jensen

Lektor, studienævnsformand

Emneord

  • Det Humanistiske Fakultet - grammatik, dansk, sprogforandring, sproglig variation, sociolingvistik, korpuslingvistik, kognitiv lingvistik, sprognormer, sproglig standardisering

ID: 8315