Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Torben Lykke Sørensen

Torben Lykke Sørensen

Klinisk Professor

Født 1972

Primære kliniske funktion

Overlæge ved Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital siden 2011. Subspecialiseret i medicinske nethindesygdomme.

Klinisk Professor i Øjensygdomme ved Københavns Universitet.

Koordinerende professor ved Sjællands Universitetshospital.

Forskningsansvarlig og daglig leder af Klinisk Øjenforskningsenhed ved Øjenafdelingen på Sjællands Universitetshospital.

Primære forskningsområder

Øjensygdomme (primært nethindesygdomme) og immunologi. Herunder alders-relateret makuladegeneration (AMD), diabetisk øjensygdom og blodpropper i nethinden.

Aktuel forskning

Systemisk inflammation ved nethindesygdomme specielt alders-relateret makula degeneration. Projekter omhandler studier af det innate, adaptive og aldrende immunsystem. Har en særlig interesse i kemokinbiologi.

Kliniske studier af alders-relateret makula degeneration og andre nethindesygdomme. Særlig interesse for intravitreal terapi.

Vejledning

Vejleder ph.d.-studerende, forskningsårsstuderende, kandidatspecialer og forskningstræning.

Undervisning

Undervisningsansvarlig for 3. semester kandidatundervisningen på Sjællands Universitetshospital  i Øjensygdomme

Underviser på kurser til forskningstræning som led i speciallægeuddannelsen.

Afholder forelæsninger i øjensygdomme på 3. semester kandidat

Ekstern lektor ved Danish Institut for Study Abroad (DIS)

Udvalg og andre funktioner

Næstformand i Institutrådet for Klinisk Medicin

Formand for Universitære Styregruppe Sjællands Universitetshospital

Medlem af forskningsråd Sjællands Universitetshospital

Medlem af Styregruppen ved Forskerskolen Clinical Research

Beskikket censor i Øjensygdomme ved Købehavns Universitet

Medlem af fagudvalg i Øjensygdomme ved RADS

Priser

Bagger Sørensen talentprisen 2011

Torben Fogh prisen 2003

 

ID: 20664635