Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Tore Tvarnø Lind
Tore Tvarnø Lind

Lektor

Undervisnings- og vejledningsområder

Musiketnologi/musikantropologi herunder feltarbejde og interviews

Græsk ortodoks/byzantinsk sang

Musik og religion

Begreber i forbindelse med musik: tradition, revitalisering, autenticitet, kultur

Metal

Musik og vold/krig/tortur

Fænomenologi og dialogteori i musikvidenskab

Transskription og musikalsk notation

Primære forskningsområder

Græsk ortodoks/byzantinsk sang

Heterodokse healingpraksis med musik

Krydsfelter mellem musiketnologi og musikhistorie

 

Aktuel forskning

Pussy Riot and Blasphemy Accusations

Musik som tortur under Irakkrigen

Metal i Danmark

Disputes over the Byzantine musical heritage at Mount Athos

 

ID: 10746