Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Trine Brinkmann
Trine Brinkmann

Ekstern lektor

Primære forskningsområder

Regionalt: Danmark, Skandinavien, Sydafrika

Tematisk specialisering: Rehabiliteringsprocesser og - praksisser på individuelt såvel som kollektivt plan, psykosocialt arbejde med børn i flygtningefamilier, flygtninge i Danmark, integrationspolitik, traumebegrebet

Aktuel forskning

Arbejdstitel: Second Generation Belonging. An ethnographic study of refugee families and psychosocial practices in the Danish public school.

Vejleder: Karen Fog Olwig

Mit projekt udføres som en erhvervs-ph.d. i samarbejde med Dansk Flygtningehjælps Center for Udsatte Flygtninge, Styrelsen for forskning og innovation og institut for antropologi.

I projektet undersøger jeg, hvordan "børn i udsatte flygtningefamilier" bliver til en som en social kategori igennem en række psykosociale initiativer i den danske folkeskole. Jeg følger initiativernes tilblivelse fra ministerielt niveau, igennem NGO-verdenen og ud i folkeskolen. Jeg er interesseret i at forstå, hvordan det psykosociale arbejde tager form i skoleregi samt i hvordan de implicerede børn og deres familier tager imod initiativerne. Særligt er jeg optaget af idéen om at arbejde med mennesker i grupper og af, hvordan traumebegrebet får betydning for praksis.

Mit feltarbejde finder sted på to folkeskoler i større danske byer og jeg vægter komparative elementer i mit arbejde.

 

 

 

 

 

ID: 20641013