Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Trine Louise Schreiber
Trine Louise Schreiber

Lektor

Primære forskningsområder

Centrale emner i min forskning er

  • Digitalisering i uddannelsesmiljøer og biblioteker
  • Digitale tekster og ny social praksis
  • Digital literacy og teknologisk forståelse
  • ANT (aktør-netværk-teori) og socio-teknisk approach
  • Teoriudvikling indenfor informations studier
Min forskning behandler spørgmål om digitaliseringens rolle i uddannelsesmiljøer og biblioteker samt  hvordan digitale tekster reproducerer eller skaber nye kommunikationsformer indenfor det nævnte felt.  Jeg har fokus på for det første hvordan digitale kommunikative aktiviteter ændrer sig og eventuelt udvikler sig til at blive ´typiske´ gentagne aktiviteter, og for det andet på hvilke måder såvel personale som studenter forstår og genkender en standardiseret social praksis. Gennem brug af den socio-tekniske approach undersøger jeg problemer og udfordringer i digital-medieret kommunikation med henblik på samspillet/konflikten mellem digitale tekster og nye praksisser.
I de senere år er ANT (aktør-netværks-teorien) blevet interessant for informationsstudier, idet den muliggør en inddragelse af teknologien som en central aktør i forståelsen af information, viden og social praksis. Jeg undersøger derfor også hvad dette skift betyder for de nævnte analyser.
 
Jeg har i min forskning afprøvet aktør-netværk-tilgangen i en undersøgelse af forandringer i en særlig udvalgt informationspraksis. Jeg har undersøgt hvad der kendetegner mødet med digital teknologi, når det gælder brugen af digitale e-læringsobjekter i uddannelsesbibliotekers informationsformidling. Et af spørgsmålene er, hvilken kontekst- og relationsbetinget informationspraksis brugen af disse digitale e-ressourcer resulterer i for henholdsvis brugere og formidlere i uddannelsesbibliotekerne.  Et andet spørgsmål er om teknologien spiller en større rolle i udviklingen heraf end fx de visioner, som har været fremme i forbindelse med ønsket om at udvikle informationsformidlingen. 
 
I 2017-2018 deltog jeg som forsker i et DEFF-projekt med titlen ´Co-creation: Studerende som medproducenter i udviklingen af bibliotekernes læringsprodukter´. Projektet giver en spændende empiri til min forskning.   

Undervisnings- og vejledningsområder

 

Undervisning i efteråret 2018:

  • Undervisning på kandidatuddannelsens konstituerende modul "Informations- og kulturstudiers teorier og traditioner"
  • Undervisning på bacheloruddannelsens modul "Problemløsning og design"
  • Undervisning på bacheloruddannelsens modul "Videnskabsteori"
  • Teamkoordinator for kandidatuddannelsen og 5. og 6.semester på bacheloruddannelsen

 

 

 

 

 

ID: 44929049