Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Troels Lillebæk
Troels Lillebæk

Professor

Troels Lillebaek er "Professor of Infectious Diseases Epidemiology with special focus on Molecular Epidemiology" i Afdeling for Global Sundhed på Københavns Universitet. Han er samtidig afdelingschef i Afdeling for Tuberkulose og Mykobakterier (International Reference Laboratory of Mycobacteriology) på Statens Serum Institut (SSI). Denne afdelingen er nationalt og internationalt reference- og speciallaboratorium for tuberkulose og mykobakterier og betjener Danmark, Grønland og Færøerne samt andre lande ”ad hoc” vha. mikrobiologiske, molekylærbiologiske og immunologiske metoder.  

 

Primære forskningsområder

Forskningen på KU sker i samarbejde med Statens Serum Institut og koncentrerer sig om tuberkulose, mykobakterier og molekylær biologi med særlig fokus på "molekylær epidemiologi". Vha. forskellige sekventeringsmetoder, herunder hel genom sekventering, kortlægges smittespredning nationalt og internationalt, og resultaterne anvendes til at forbedre sygdomskontrol, bl.a. via national og international forskningsbaseret rådgivning. 

Laboratoriebaserede data kombineres med omfattende registerdata. Danmark er et af de lande i verden, som har den ældste og mest komplette TB-registrering. Der findes statistik over TB-mortalitet i danske byer helt tilbage fra 1876, og forskningsgruppen råder over en omfattende databank og stammekollektion, som strækker sig helt tilbage til 1936. 

Mange projekter udføres i samarbejde med internationale partnere, herunder f.eks. ECDC og WHO.

ID: 923155