Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Vanessa Jane Hall
Vanessa Jane Hall

Lektor

Forsknings projekt:

Induced pluripotent stem cells er pluripotente stamceller tilvirket ved genetisk modifikation af kropsceller og kan differentieres til alle kroppens celletyper. I Danmark er fremstillet transgene minigrise med et muteret humant Alzheimergen. Det er projekts sigte at tilvirke porcine iPSC fra transgene og normale minigrise og differentiere dem til nerveceller, som kan fungere som in vitro cellemodeller for Alzheimers sygdom samt som ressource for fremtidig transplantation til Alzheimer-modelgrise. Adgang til disse grise kombineret med stamcellekompetencerne på LIFE giver helt unikke muligheder for netop nu at gennemføre et biomedicinsk spydspidsprojekt til ”proof-of-concept” i en ekstremt relevant dyremodel.

Official Title:

Porcine induced pluripotent stem cells – Generation of in-vitro models and therapeutic neurons for the Alzheimer’s biomedical pig.

Funded by:

Det Frie Forskningsråd: Teknologi og Produktion

The Danish Research Council for Technology and Production Sciences

Fund Total:

3,347,880 DKK

ID: 4234529