Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Vibe Busk Larsen

Vibe Busk Larsen

Ph.d. stipendiat

Jeg er ph.d. stipendiat på Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Jeg er ansat i et interdisciplinært forskningsprojekt ved navn Developing and implementing Green National Accounts and the Green GDP. Projektet er finansieret af KR-fonden og er et samarbejde mellem forskere fra Økonomisk Institut, Institut for Statskundskab, KU og Danmarks Statistik.

Mit arbejde fokuserer på udvikling af det grønne nationalregnskab og etablering af et grønt BNP for Danmark.

Vejledere: Professor Peter Birch Sørensen, Økonomisk Institut og chefkonsulent Ole Gravgård Pedersen, Danmarks Statistik

ID: 132077721