Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
vpb282 vpb282
vpb282 vpb282

Ekstern lektor

Aktuel forskning

  • Forbrug af antibiotika (under UC-care).

Interesseområder

  • Risikoteori. Epistemologi. Kvalitative metoder.
  • Alkohol og stoffer. Edgework og risikoadfærd.
  • Antibiotika og bakterier i et sociologisk perspektiv.

Undervisnings- og vejledningsområder

Almen sociologi, Institut for Folkesundhedsvidenskab.

Sociologisk projektdesign. Sociologisk Institut

Vejledning af BA- og kandidatstuderende på Sociologisk Institut.

Primære forskningsområder

Jeg arbejder i et overlap mellem velfærdsforskning og kultursociologi, og mit fokus er ofte på risikoadfærd i et symbolsk interaktionistisk perspektiv.

Mit ph.d.-projekt fokuserede på spirituskørsel og på spiritusbilisters sociale omstændigheder, moral og risikohåndtering.

Som forsker på SFI analyserede jeg kapaciteten i den sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark, bl.a. igennem kvalitative interviews med 60+ personer (behandlere, brugere og bureaukrater).

Den 1. september 2014 påbegyndte jeg en kvalitativ analyse af antibiotikaforbrug i et sociologisk perspektiv.

Mit teoretiske ståsted befinder sig et sted i mellem Foucault og kritisk teori, relationel sociologi, identitetsforskning og folkesundhedsvidenskab. Jeg studerer bl.a. brug af f.eks. alkohol, andre stoffer eller medicin som sociale handlinger i bestemte tidslige omstændigheder.

ID: 3213508