Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside
Zainab Afshan Sheikh
Zainab Afshan Sheikh

Postdoc, Gæsteforsker

Medlem af:

Aktuel forskning

Mit aktuelle ph.d. studie handler om indsamlingen og brugen af biomateriale fra Pakistan til international forskning i genetik. Studiet er en del af POLICYAID, et større projekt finansieret af ERC om brugen af sundhedsdata.  

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg er holdunderviser på Sundhedspolitiske Analyser (bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab) og Kvalitative Analysestrategier og Videnskabsteori (kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab). Jeg kan vejlede inden for områder relateret til kvalitative metoder, medicinsk videnskabs- og teknologistudier og sundhedspolitik.

 

ID: 40451279