Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside

Ammoniakfølsomme skove – kortlægning og vejledning

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Dokumenter

Dette projekt bidrager med grundlag for en hurtigere og mere ensartet vurdering af ammoniakfølsomme skove, når kommunerne udarbejder miljøgodkendelser i forhold til husdyrbekendtgørelsen. Projektet har to
leverancer:
Der foretages en kortlægningen af ammoniakfølsomme skove, således at der kun medtages skove der er potentielt ammoniakfølsomme efter definitionen i husdyrbekendtgørelsen. Ammoniakfølsom skov identificeres ud fra eksisterende viden via en GIS analyse. GIS analysen, resulterer i et kort over skove, der med stor sandsynlighed er ammoniakfølsomme, og som kommunerne kan bruge som grundlag for en identifikation af skove, der skal gennemgå en vurdering af mulig påvirkning af øget ammoniakpåvirkning. Der er udarbejdet et kortlag således at det er muligt at tilgå de enkelte klassifikationer der indgår i udpegningen.
I forbindelse med revision af husdyrbekendtgørelsen i 2011 blev vurderingen af husdyrbrugs mulige påvirkning af skove konkretiseret yderligere i forhold til den tidligere lovgivning. Dette projekt indeholder en vejledning til kommuner og ansøgere i hvilke elementer der kan indgå i vurderingen og i hvordan vurdering kan foretages for det konkrete areal, der er udpeget som ammoniakfølsom skov. Rapporten redegør for kvælstofs (og dermed ammoniaks) effekter i skove og baggrunden for fastlæggelse af tålegrænser for kvælstof i skov. Vurdering af merdepositionen i forhold til tålegrænsen udgør en væsentlig del af den vurdering som kommunerne skal foretage. En kortfattet oversigt over lementerne i vurderingen er samlet i et flowdiagram til sidst i rapporten.
OriginalsprogDansk
ForlagInstitut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
Antal sider36
ISBN (Elektronisk)978-87-7903-743-4
Rekvirerende organMiljøstyrelsen
StatusUdgivet - 28 dec. 2016
NavnIGN Rapport

Antal downloads er baseret på statistik fra Google Scholar og www.ku.dk


Ingen data tilgængelig

ID: 171620125