Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside

Hvad er effekten af styrketræning på blodtrykket?

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskningfagfællebedømt

Introduktion
Hypertension er et stort helbredsmæssigt problem med risiko for AMI og apopleksi. I de fleste lande er det kun udholdenhedstræning, der anbefales til at reducere blodtrykket, men American College of Sports Medicine har rekommanderet en kombination af udholdenheds- og styrketræning1. Indevæ-rende litteraturstudium vil afdække en eventuel effekt af styrketræning på blodtrykket hos voksne med mild-moderat hypertension.

Metode
Søgning på Pubmed, Cochrane og Embase. Der blev søgt på mesh-termerne ”exercise”, ”blood pressu-re” og ”hypertension”, hvilket efter udvælgelse gav 4 metaanalyser og 4 RCT. Se figur 1.

Resultater
Ingen af de randomiserede forsøg2-4 på nær et enkelt5 kunne påvise en signifikant effekt af styrketræ-ning på blodtrykket hos hypertonikere. Metanalyser6-8 viste derimod signifikant blodtryksreduktion hos normotensive.
I et forsøg2 var der ikke info om deltagerne tog medicin. I et andet forsøg3 var der kun 6 deltagere som deltog i styrketræningen, hvoraf nogen af disse tog medicin. Hos Blumenthals et al. fik deltager-ne, der var medicineret, seponeret denne før opstart, men resultaterne var ikke signifikante. I det sidste forsøg5 blev der påvist en signifikant sænkning af blodtrykket, men interventionen var en kom-bination af udholdenheds- og styrketræning.

Diskussion
Metaanalyser6-17 har påvist, at udholdenhedstræning kan sænke blodtrykket, og reduktionen er større hos hypertonikere. Forskellen kan måske forklares ud fra, at hypertonikere har udviklet karforandrin-ger, ændret insulinfølsomhed, sympatikusaktivitet og minutvolumen18-20; faktorer, der alle har betyd-ning for blodtryksreduktionen af motion, og som i en vis grad er reversible.
Dette studie viser kun effekt af styrketræning på blodtrykket hos normotensive.
Den manglende signifikante reduktion af blodtrykket hos hypertonikere kan skyldes forsøgenes varierende metodologiske kvalitet og heterogene deltagere.
Før styrketræning kan anbefales som et tiltag, kræver det bedre studier med klart definerede inklusionskriterier og heraf en homogen interventionsgruppe.
OriginalsprogDansk
Publikationsdato29 nov. 2013
Antal sider3
StatusUdgivet - 29 nov. 2013
BegivenhedForskningstræning for almen medicinere - København, Danmark
Varighed: 29 nov. 201329 nov. 2013

Konference

KonferenceForskningstræning for almen medicinere
LandDanmark
ByKøbenhavn
Periode29/11/201329/11/2013

ID: 241882097