Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside

Nye militære trends i den syriske borgerkrig

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningfagfællebedømt

Standard

Nye militære trends i den syriske borgerkrig. / Engen, Torben Toftgaard; Kjellund, Jon.

Københavns Universitet : Center for Militære Studier, Københavns Universitet, 2018. 53 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskningfagfællebedømt

Harvard

Engen, TT & Kjellund, J 2018, Nye militære trends i den syriske borgerkrig. Center for Militære Studier, Københavns Universitet, Københavns Universitet.

APA

Engen, T. T., & Kjellund, J. (2018). Nye militære trends i den syriske borgerkrig. Københavns Universitet: Center for Militære Studier, Københavns Universitet.

Vancouver

Engen TT, Kjellund J. Nye militære trends i den syriske borgerkrig. Københavns Universitet: Center for Militære Studier, Københavns Universitet, 2018. 53 s.

Author

Engen, Torben Toftgaard ; Kjellund, Jon. / Nye militære trends i den syriske borgerkrig. Københavns Universitet : Center for Militære Studier, Københavns Universitet, 2018. 53 s.

Bibtex

@book{f28ae2a200c34721ab96cfcf83f32fe1,
title = "Nye milit{\ae}re trends i den syriske borgerkrig",
abstract = "I den fler{\aa}rige syriske borgerkrig har der fundet tre nye milit{\ae}re trends sted,der peger imod, at fremtidens landmilit{\ae}re kampplads vil v{\ae}re v{\ae}sensforskelligfra indsatserne i Irak og Afghanistan. Denne rapport analyserer de tretrends inden for digitaliseringen af den hybride krigsf{\o}relse og kamppladsen,udviklingen og fragmenteringen i partnerskabsdynamikker og den stigendetyngde omkring bykamp. P{\aa} den syriske kampplads er der sket en evolution imilit{\ae}re anliggender, hvor en stigende digitalisering af den hybride krigsf{\o}relsegennem lettilg{\ae}ngelige, kommercielle l{\o}sninger p{\aa} kamppladsens udfordringerhar {\o}get ikke-statslige akt{\o}rers kampkraft. Digitale applikationergiver sikker kommunikation og pr{\ae}cis levering af v{\aa}benarter, og anvendelsenaf kommercielle droner giver akt{\o}rerne multirolleplatforme, der givermulighed for lokal, luftb{\aa}ren dominans. Den brede vifte af digitale l{\o}sninger,der er blevet implementeret, giver ikke-statslige akt{\o}rer betydelige kapaciteterinden for hybrid krigsf{\o}relse, is{\ae}r inden for informations- og cyberkrigsf{\o}relse,samt taktisk kamp og kommando- og kontrolforhold.Ud over denne udvikling er der sket en generel udvikling inden forpartnerskabsdynamikker, der g{\aa}r p{\aa} tv{\ae}rs af borgerkrigens konfliktniveauer.I Syrien p{\aa}g{\aa}r overordnet tre parallelle krige: 1) en borgerkrig mellem Assadregimetog de syriske opr{\o}rere, 2) en sekterisk krig mellem shiitter og sunnierog 3) en proxy-krig mellem USA og Golfstaterne mod Iran og Rusland,med Tyrkiet som en tredje, territorielt orienteret akt{\o}r. Kendetegnende forde tre parallelkrige er, at de interne akt{\o}rer indg{\aa}r i et v{\ae}ld af forskelligepartnerskaber, og at akt{\o}rerne ikke kan overleve uden is{\ae}r eksterne, statsligepartnere. Disse partnerskaber antager forskellige former med en sp{\ae}ndviddefra korte og lokale n{\o}dvendighedspartnerskaber til langvarige, strategiskeproxy-partnerskaber ud fra en mikadospils-dynamik, hvor akt{\o}rerneg{\aa}r langt for ikke at forstyrre hinandens og deres interne partneres interessesf{\ae}rer,p{\aa} trods af modstridende strategiske interesser.Et tredje s{\ae}rpr{\ae}g ved borgerkrigen er kampenes tyngde omkring byer.Byerne repr{\ae}senterer magtcentre, hvor en underlegen akt{\o}r kan bef{\ae}ste sigog undg{\aa} overraskelsesangreb og opn{\aa} {\o}konomisk og politisk relevans somintern partner. Dette har medf{\o}rt, at de statslige og ikke-statslige akt{\o}rer haravanceret betydeligt p{\aa} l{\ae}ringskurven herfor. Akt{\o}rernes plug-and-play-valgaf doktriner, taktikker og partnerskaber, is{\ae}r i bykamp og i samkvem medden digitaliserede hybride krigsf{\o}relse, repr{\ae}senterer et fremtidigt krydspresfor vestligt, og dansk, forsvar, der med begr{\ae}nsede ressourcer skal forholdesig til den {\o}gede kompleksitet, der er konsekvensen af disse trends. Det erikke denne rapports form{\aa}l at komme med konkrete svar p{\aa}, hvorledes disseudfordringer adresseres i forhold til organisering og materiel. Rapporten udfoldertrendene og deres udfordringer, og anbefalingerne udg{\o}r i stedet enr{\ae}kke overordnede opm{\ae}rksomhedspunkter til videre doktrin{\ae}r, materielog taktisk t{\ae}nkning. Krydspresset fra, at en modstander i dag, i hvert faldlokalt p{\aa} kamppladsen, har tiln{\ae}rmelsesvist samme kapaciteter som vestligestyrker inden for informationskrigsf{\o}relse, kommando- og kontrolf{\o}relse, erstigende.",
keywords = "Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syrien, Borgerkrig, milit{\ae}r teori, sikkerhedpolitik, Partnerskaber, Teknologi",
author = "Engen, {Torben Toftgaard} and Jon Kjellund",
year = "2018",
month = "4",
day = "5",
language = "Dansk",
isbn = "9878773938164",
publisher = "Center for Milit{\ae}re Studier, K{\o}benhavns Universitet",

}

RIS

TY - RPRT

T1 - Nye militære trends i den syriske borgerkrig

AU - Engen, Torben Toftgaard

AU - Kjellund, Jon

PY - 2018/4/5

Y1 - 2018/4/5

N2 - I den flerårige syriske borgerkrig har der fundet tre nye militære trends sted,der peger imod, at fremtidens landmilitære kampplads vil være væsensforskelligfra indsatserne i Irak og Afghanistan. Denne rapport analyserer de tretrends inden for digitaliseringen af den hybride krigsførelse og kamppladsen,udviklingen og fragmenteringen i partnerskabsdynamikker og den stigendetyngde omkring bykamp. På den syriske kampplads er der sket en evolution imilitære anliggender, hvor en stigende digitalisering af den hybride krigsførelsegennem lettilgængelige, kommercielle løsninger på kamppladsens udfordringerhar øget ikke-statslige aktørers kampkraft. Digitale applikationergiver sikker kommunikation og præcis levering af våbenarter, og anvendelsenaf kommercielle droner giver aktørerne multirolleplatforme, der givermulighed for lokal, luftbåren dominans. Den brede vifte af digitale løsninger,der er blevet implementeret, giver ikke-statslige aktører betydelige kapaciteterinden for hybrid krigsførelse, især inden for informations- og cyberkrigsførelse,samt taktisk kamp og kommando- og kontrolforhold.Ud over denne udvikling er der sket en generel udvikling inden forpartnerskabsdynamikker, der går på tværs af borgerkrigens konfliktniveauer.I Syrien pågår overordnet tre parallelle krige: 1) en borgerkrig mellem Assadregimetog de syriske oprørere, 2) en sekterisk krig mellem shiitter og sunnierog 3) en proxy-krig mellem USA og Golfstaterne mod Iran og Rusland,med Tyrkiet som en tredje, territorielt orienteret aktør. Kendetegnende forde tre parallelkrige er, at de interne aktører indgår i et væld af forskelligepartnerskaber, og at aktørerne ikke kan overleve uden især eksterne, statsligepartnere. Disse partnerskaber antager forskellige former med en spændviddefra korte og lokale nødvendighedspartnerskaber til langvarige, strategiskeproxy-partnerskaber ud fra en mikadospils-dynamik, hvor aktørernegår langt for ikke at forstyrre hinandens og deres interne partneres interessesfærer,på trods af modstridende strategiske interesser.Et tredje særpræg ved borgerkrigen er kampenes tyngde omkring byer.Byerne repræsenterer magtcentre, hvor en underlegen aktør kan befæste sigog undgå overraskelsesangreb og opnå økonomisk og politisk relevans somintern partner. Dette har medført, at de statslige og ikke-statslige aktører haravanceret betydeligt på læringskurven herfor. Aktørernes plug-and-play-valgaf doktriner, taktikker og partnerskaber, især i bykamp og i samkvem medden digitaliserede hybride krigsførelse, repræsenterer et fremtidigt krydspresfor vestligt, og dansk, forsvar, der med begrænsede ressourcer skal forholdesig til den øgede kompleksitet, der er konsekvensen af disse trends. Det erikke denne rapports formål at komme med konkrete svar på, hvorledes disseudfordringer adresseres i forhold til organisering og materiel. Rapporten udfoldertrendene og deres udfordringer, og anbefalingerne udgør i stedet enrække overordnede opmærksomhedspunkter til videre doktrinær, materielog taktisk tænkning. Krydspresset fra, at en modstander i dag, i hvert faldlokalt på kamppladsen, har tilnærmelsesvist samme kapaciteter som vestligestyrker inden for informationskrigsførelse, kommando- og kontrolførelse, erstigende.

AB - I den flerårige syriske borgerkrig har der fundet tre nye militære trends sted,der peger imod, at fremtidens landmilitære kampplads vil være væsensforskelligfra indsatserne i Irak og Afghanistan. Denne rapport analyserer de tretrends inden for digitaliseringen af den hybride krigsførelse og kamppladsen,udviklingen og fragmenteringen i partnerskabsdynamikker og den stigendetyngde omkring bykamp. På den syriske kampplads er der sket en evolution imilitære anliggender, hvor en stigende digitalisering af den hybride krigsførelsegennem lettilgængelige, kommercielle løsninger på kamppladsens udfordringerhar øget ikke-statslige aktørers kampkraft. Digitale applikationergiver sikker kommunikation og præcis levering af våbenarter, og anvendelsenaf kommercielle droner giver aktørerne multirolleplatforme, der givermulighed for lokal, luftbåren dominans. Den brede vifte af digitale løsninger,der er blevet implementeret, giver ikke-statslige aktører betydelige kapaciteterinden for hybrid krigsførelse, især inden for informations- og cyberkrigsførelse,samt taktisk kamp og kommando- og kontrolforhold.Ud over denne udvikling er der sket en generel udvikling inden forpartnerskabsdynamikker, der går på tværs af borgerkrigens konfliktniveauer.I Syrien pågår overordnet tre parallelle krige: 1) en borgerkrig mellem Assadregimetog de syriske oprørere, 2) en sekterisk krig mellem shiitter og sunnierog 3) en proxy-krig mellem USA og Golfstaterne mod Iran og Rusland,med Tyrkiet som en tredje, territorielt orienteret aktør. Kendetegnende forde tre parallelkrige er, at de interne aktører indgår i et væld af forskelligepartnerskaber, og at aktørerne ikke kan overleve uden især eksterne, statsligepartnere. Disse partnerskaber antager forskellige former med en spændviddefra korte og lokale nødvendighedspartnerskaber til langvarige, strategiskeproxy-partnerskaber ud fra en mikadospils-dynamik, hvor aktørernegår langt for ikke at forstyrre hinandens og deres interne partneres interessesfærer,på trods af modstridende strategiske interesser.Et tredje særpræg ved borgerkrigen er kampenes tyngde omkring byer.Byerne repræsenterer magtcentre, hvor en underlegen aktør kan befæste sigog undgå overraskelsesangreb og opnå økonomisk og politisk relevans somintern partner. Dette har medført, at de statslige og ikke-statslige aktører haravanceret betydeligt på læringskurven herfor. Aktørernes plug-and-play-valgaf doktriner, taktikker og partnerskaber, især i bykamp og i samkvem medden digitaliserede hybride krigsførelse, repræsenterer et fremtidigt krydspresfor vestligt, og dansk, forsvar, der med begrænsede ressourcer skal forholdesig til den øgede kompleksitet, der er konsekvensen af disse trends. Det erikke denne rapports formål at komme med konkrete svar på, hvorledes disseudfordringer adresseres i forhold til organisering og materiel. Rapporten udfoldertrendene og deres udfordringer, og anbefalingerne udgør i stedet enrække overordnede opmærksomhedspunkter til videre doktrinær, materielog taktisk tænkning. Krydspresset fra, at en modstander i dag, i hvert faldlokalt på kamppladsen, har tilnærmelsesvist samme kapaciteter som vestligestyrker inden for informationskrigsførelse, kommando- og kontrolførelse, erstigende.

KW - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

KW - Syrien

KW - Borgerkrig

KW - militær teori

KW - sikkerhedpolitik

KW - Partnerskaber

KW - Teknologi

M3 - Rapport

SN - 9878773938164

BT - Nye militære trends i den syriske borgerkrig

PB - Center for Militære Studier, Københavns Universitet

CY - Københavns Universitet

ER -

ID: 194612849