Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside

Omdannelse af ældre erhvervsområder: - Lovgivning og virkemidler

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

  • Gertrud Jørgensen
  • Jakob Klint
Byudviklingen og erhvervenes strukturudvikling har igennem mange år medført, at erhverv er nedlagt eller flyttet fra arealer i ældre byområder. Det har efterladt tomme grunde eller ekstensivt udnyttede, forslummede erhvervsområder på havne og i de ældre bydele, hvor omdannelse og fornyelse ikke forløber i takt med udflytningen. Der er klare fordele for miljø, ressourcer og byens kvalitet ved at fremme genanvendelse af eksisterende erhvervsområder og udvise en vis sparsommelighed med hensyn til udlæg af nye. Det er da også en politik, der forfølges af såvel den danske regering som af regeringerne andre europæiske lande, f.eks. Frankrig og England. Der er imidlertid en række barrierer, bestående af erhvervsstrukturelle betingelser, miljøkonflikter samt planmæssige forhold og ejendomsforhold, som har virket hæmmende på genanvendelse. I de senere år er en lang række af de byarealer, der har ligget hen i 10-20 år, kommet i "spil" til en omdannelse eller genanvendelse. I nogle tilfælde er det sket spontant på markedsvilkår, mens det i andre tilfælde først er sket efter en væsentlig offentlig indsats for at fremme omdannelsen. Disse omdannelser har i stort omfang været præget af funktionsændringer, hvor industrivirksomhed eller havneaktivitet er blevet udskiftet med kontorerhverv, service eller boliger. Raporten omhandler lovgivning og virkemidler for at fremme omdannelse af ældre erhvervsområder, herunder fysisk planlægning, miljøkonflikter, kommunernes råderum og offentlige virkemidler, byfornyelse som redskab, samt potentialer for genanvendelse af forskellige typer af erhvervsområder. Rapporten blev udarbejdet i forbindelse med regeringens erhvervs- og bypolitiske udvalg, der afgav betænkning i år 2000.
OriginalsprogDansk
ForlagSkov & Landskab
Antal sider107
ISBN (Trykt)978-87-7903-108-1
StatusUdgivet - 2001
NavnBy- og Landsplanserien
Nummer8
ISSN1397-5331

ID: 20613968