Forskning ved Københavns Universitet - Københavns Universitet

Forside

Publikationer

 1. 2003
 2. Udgivet

  Anm. af Venneskrift til Gulbrand Alhaug. Red. av Tove Bull mfl. Tromsø 2002

  Holmberg, Bente Legarth, 2003, I : Studia Anthroponymica Scandinavica. 21, s. 140-142

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 3. Udgivet

  Anm. af Cathrine Hasse: Kultur i bevægelse: fra deltagerobservation til kulturanalyse. Samfundslitteratur, 2002

  Madsen, Allan Michael, 2003, I : Dansk Sociologi. 14, 4, s. 108-111 4 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseFormidling

 4. Udgivet
 5. Udgivet

  Anm. af Justesen: Racisme og diskrimination: Danmark og menneskerettighederne. Akademisk, 2003

  Pedersen, F. T., 2003, I : Dansk Sociologi. 14, 4, s. 111-114

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseFormidling

 6. Udgivet

  Anm. af Knut Papendorf: Advokatens århundre? Globaliseringen og dens følger for advokatmarkedet, Magt- og demokratiutredningen 1998-2003, rapportserien nr. 47, november 2002

  Bertilsson, Margareta, 2003, I : Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 25, 4, s. 89-93 5 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseFormidling

 7. Udgivet
 8. Udgivet

  Anm. af Peter Dahler-Larsen: At fremstille kvalitative data. Odense Universitetsforlag, 2002

  Pedersen, Inge Kryger, 2003, I : Dansk Sociologi. 14, 4, s. 100-102 3 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseFormidling

 9. Udgivet

  Anm. af Thompson: Den politiske skandale: magt og synlighed i mediealderen. Hans Reitzel, 2002

  Arnoldi, J. D., 2003, I : Dansk Sociologi. 14, 4, s. 98-100

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseFormidling

 10. Udgivet

  Anm. af Tine Egelund & Anne-Dorthe Hestbæk: Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet: en forskningsoversigt. SFI, 2003

  Madsen, Allan Michael, 2003, I : Dansk Sociologi. 14, 2, s. 129-130 2 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseFormidling

 11. Udgivet

  Anm.: Coming of Age in South and Southeast Asia

  Gammeltoft, Tine, 2003, I : Social Science & Medicine. 57, s. 2253-2254

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 12. Udgivet

  Anmeldelse: "The future is wild" - en ZDF produktion

  Milàn, J., 2003, I : Varv. 2003/2, s. 29-32

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseFormidling

 13. Udgivet

  Anmeldelse Peter Mortensen: Indledning til tingsretten - tredjemandskonflikter vedrørende løsøre. 414 sider

  Bang-Pedersen, Ulrik Rammeskow, 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. s. 269

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 14. Anmeldelse af "Feltarbejde blandt børn..."

  Horsbøl, K., 2003, I : TABU. Institut for Religionshistorie.. 16

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelFormidling

 15. Udgivet

  Anmeldelse af "Lyst og nød"

  Graugaard, C., 2003, I : Ugeskrift for læger. 165, s. 2599

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 16. Anmeldelse af Erik Gøbel: A Guide to Sources for the History of the Danish West Indies (U.S. Vrigin Islands), 1671-1917

  Simonsen, Gunvor, 2003, I : Nordisk Arkivnyt. 1, s. 34-35 2 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseForskning

 17. Udgivet

  Anmeldelse af Agnete Nesse: Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen

  Winge, V., 2003, I : Danske Studier. 98, s. 281-286

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 18. Udgivet

  Anmeldelse af Alan D. Crown, Samaritan Scribes and Manuscripts (Text and Studies in Ancient Judaism, 80; Tübingen: J.C.B. Mohr, 2001)

  Hjelm, Ingrid, 2003, I : Review of Biblical Literature (Cumulative Annual Print Edition). 06/2003, s. 4 sider print og online

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseForskning

 19. Udgivet

  Anmeldelse af Anne Birte Boeck: Lov om Planlægning med kommentarer, 2. udgave

  Pagh-Rasmussen, Peter, 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. 11, s. 127-128

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 20. Udgivet

  Anmeldelse af Arne Willy Dahl, Håndbok i militær folkerett, Cappelen Akademisk Forlag, 2003

  Otken, Peter, 2003, I : Ugeskrift for Retsvæsen, Den litterære Afdeling. s. 315-316

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseFormidling

 21. Udgivet

  Anmeldelse af B. Iversen (red.): Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2003

  Hansen, Jesper Lau, 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. 18, s. 190-191

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 22. Udgivet
 23. Udgivet

  Anmeldelse af Claes Lernestedt: Kriminalisering - Problem och principer. Akad. avh., 387 sider

  Greve, V., 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. B, s. 212-213

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 24. Udgivet

  Anmeldelse af Defending Animal Rights

  Sandøe, Peter, 2003, I : Animal Welfare. 12, s. 423-426 4 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseFormidling

 25. Udgivet

  Anmeldelse af Den politiske talers spillerum

  Isager, Christine, 2003, I : Rhetorica Scandinavica. 26, s. 83-87 5 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseForskning

 26. Udgivet

  Anmeldelse af Erik Nørr og Hans Schultz Hansen (red.): Harmonisering eller særordning

  Stevnsborg, Henrik, 2003, I : Fortid og Nutid. 2003, s. 152-153

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 27. Udgivet

  Anmeldelse af Henrik Udsen: Den digitale signatur - ansvarsspørgsmål

  Ulfbeck, Vibe Garf, 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. 2003 B 209, s. 1

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 28. Udgivet

  Anmeldelse af Hindbo og Kirsten Nørgaard: Tinglysningsafgiftsloven. 2. udg., 291 sider

  Dam, H., 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. B, s. 270

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseForskning

 29. Udgivet

  Anmeldelse af Hur-var-närpolis: En granskning av närpolisreformen. Brå-rapport 2001-5. 48 sider

  Holmberg, Lars, 2003, I : Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 90. årg., nr. 1, s. 67-69

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 30. Udgivet

  Anmeldelse af Iain Cameron: "National Security and the European Convention on Human Rights"

  Koch, Henning, 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. 24, s. 247-249

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 31. Udgivet

  Anmeldelse af Jacob Graff Nielsen: Legalitetskravet ved beskatning - De forfatnings- og forvaltningsretlige rammer. Forlaget Thomson, 2003, 388 sider, kr. 550

  Dam, H., 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. B, s. 290

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseForskning

 32. Udgivet

  Anmeldelse af Jan Timmermann Pedersen: "Proportionalitetsprincippet"

  Koch, Henning, 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. 15, s. 169-170

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 33. Udgivet

  Anmeldelse af Jean Aitchinson Language Change. Progress or Decay? og David Crystal Language Death

  Kristiansen, Tore, 2003, I : Journal of Language and Social Psychology. 22:1, s. 132-139

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 34. Udgivet

  Anmeldelse af Jochem Wier: Trade and Environment in the EC and the WTO

  Pagh-Rasmussen, Peter, 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. 20, s. 209-211

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 35. Udgivet

  Anmeldelse af Johan Greger Aulstad: Avtaler om utslipp av klimagasser

  Pagh-Rasmussen, Peter, 2003, I : Tidsskrift for Rettsvitenskab. 3, s. 434-437

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 36. Udgivet

  Anmeldelse af Jon A.P. Gissel: Den indtrængende Forstaaelse

  Floto, I., 2003, I : Historisk Tidsskrift. 2003:2, s. 161-169

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

 37. Udgivet

  Anmeldelse af Jørgen Dalberg-Larsen, Pragmatisk retsteori, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001, 200 s.

  Borch, C., 2003, I : Politica - Tidsskrift for Politisk Videnskab. 35. årg., nr. 1, s. 104-106

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 38. Udgivet

  Anmeldelse af Kjeld Hemmingsen: Driftsomkostninger i teori og praksis. 241 sider

  Dam, H., 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. B, s. 269/2

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseForskning

 39. Udgivet

  Anmeldelse af Lisbet Christoffersen (red.): Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse, Jurist- og Økonomforbundet Forlag, København 2001

  Iversen, Hans Raun, 2003, I : Dansk Teologisk Tidsskrift. 1/2003, s. 74-76

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 40. Udgivet

  Anmeldelse af Ludwig Krämer: Casebook on EU Environmental Law, 2002

  Pagh-Rasmussen, Peter, 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. 9, s. 109-110

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 41. Udgivet

  Anmeldelse af Mads Bryde Andersen: Ret og Metode 2002

  Zahle, H., 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. 38, s. 313-315

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 42. Udgivet

  Anmeldelse af Peer Lorenzen, Nina Holst-Christensen, Lars Adam Rehof, Tyge Trier og Jens Vedsted Hansen: Den Europæiske Menneskeretskonvention med kommentarer, bind 1 (2. udg. 2002)

  Christoffersen, J., 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. 2003 B, s. 211-212

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 43. Udgivet

  Anmeldelse af Per Bredholt Christensen: Anerkendelse af Stater

  Spiermann, O., 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. 7, s. 89-90

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 44. Udgivet

  Anmeldelse af Per Stavang: "Storting og regjering - Om instruksar frå Stortinget til regjeringa"

  Koch, Henning, 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. 15, s. 168-169

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 45. Udgivet
 46. Udgivet

  Anmeldelse af Svend Bjerg: Gud først og sidst. Grundtvigs Teologi. En læsning af den Christelige Børnelærdom

  Iversen, Hans Raun, 2003, I : Dansk Teologisk Tidsskrift. 1/2003, s. 76-78

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 47. Udgivet
 48. Udgivet

  Anmeldelse af Søren J. Schønberg: "Legitimate Expectations in Administrative Law"

  Koch, Henning, 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. 18, s. 188-189

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 49. Udgivet

  Anmeldelse af William Rentzmann, Annette Esdorf & Jens Kruse Mikkelsen: Straffuldbyrdelsesloven med kommentarer

  Greve, V., 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. B, s. 172

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 50. Udgivet

  Anmeldelse af Zygmunt Bauman & Tim May: At tænke sociologisk. Hans Reitzels Forlag, København 2003, 272 s

  Sørensen, A., 2003, I : Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 90. årg., s. 311-312

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 51. Udgivet

  Anmeldelse af bogen Vtoraja Kamtjatskaja Ekspeditsija

  Bagger, H., 2003, I : Historisk Tidsskrift. 2, s. 529-530

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseForskning

 52. Udgivet

  Anmeldelse af: Andrew Buckser. After the Rescue : Jewish Identity and Community in Contemporary Denmark, New York 2003

  Warburg, Margit, 2003, I : RAMBAM : tidsskrift for jødisk kultur og forskning. 12, s. 138-139

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseForskning

 53. Udgivet

  Anmeldelse af: Barnet och rättsprocessen. 503 sider

  Kronborg, A., 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. B, s. 267-268

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 54. Udgivet

  Anmeldelse af: Bent Schalimtzek. Mit land Mit land, 2002

  Warburg, Margit, 2003, I : RAMBAM : tidsskrift for jødisk kultur og forskning. 12, s. 141-142

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseForskning

 55. Udgivet

  Anmeldelse af: Cartledge et al.: Money, Labour and Land

  Bang, Peter Fibiger, 2003, I : The Anglo-Hellenics Review. Nr. 26, 2002, s. 25-26

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

 56. Udgivet

  Anmeldelse af: Dyhr L. Det almene i det anderledes. Belysning af problemer i mødet mellem praktiserende læger og tyrkiske indvandrerkvinder i Danmark, set fra en klinisk synsvinkel

  Poulsen, L. L., 2003, I : Maanedsskrift for Praktisk Laegegerning. 81, 4, s. 609-10

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 57. Udgivet

  Anmeldelse af: Forenklinger i jordlovgivningen. Betænkning nr. 1429 fra Udvalget vedrørende forenklinger i jordlovgivningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, juli 2003

  Mortensen, P., 2003, I : Tidsskrift for Landbrugsret. nr. 3, s. 183-190

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 58. Udgivet

  Anmeldelse af: Gregor Staub, Pythagoras in der Spätantike, Studien zu De Vita Pythagorica des Iamblichos von Chalkis, Beiträge zur Altertumskunde 165

  Mejer, J., 2003, I : Brynmawr Monthly Classical Review. 11.30, s. 2

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 59. Udgivet

  Anmeldelse af: Michael Erdrich, Rom und die Barbaren. Röm-Germanische Forshungen. Bd. 58. Mainz 2001

  Hansen, Ulla Lund, 2003, I : Praehistoriche Zeitschrift. 78, 2, s. 236-242

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 60. Udgivet

  Anmeldelse af: Rättshistoria i förändring = Rättshistoriska Studier 22

  Stevnsborg, Henrik, 2003, I : Ugeskrift for retsvæsen. s. 88

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseForskning

 61. Udgivet

  Anmeldelse af: Statistisk kvalitetsudvikling i klinik og laboratorium (P. Winkel)

  Hilden, J., 2003, I : Ugeskrift for læger. 165, s. 144-145

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

 62. Udgivet

  Anmeldelse af: Ulrik Langen (red.): Ritualernes magt

  Stevnsborg, Henrik, 2003, I : Folk og kultur. Årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab. 2003, s. 104-106

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

 63. Udgivet

  Anmeldelse: Dan Lundberg & Gunnar Ternhag: Musiketnologi - en introduktion

  Kirkegaard, Annemette, 2003, I : Svensk tidskrift för musikforskning. vol 85, s. 96-98

  Publikation: Bidrag til tidsskriftAnmeldelseForskning

 64. Anna på Helgonabacken

  Smedberg Bondesson, A. B., 2003, Vetenskapssocieteten i Lund: Årsbok 2003. Molnár, V., Paulsson, G. & Andersson, G. (red.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 125-138 14 s. (Vetenskapssocieteten i Lund, Aarsbok).

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

 65. Udgivet

  Annals of The New York Academy of Sciences

  Jorgensen, P. L., Karlish, S. J. D. & Maunsbach, A., 2003, Na,K-ATPase and Related Cation Pumps. 986 udg. s. 1-712

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportForskning

 66. Udgivet

  Anne er sygdomsfikseret: forhandling af en institutionel diagnose

  Mik-Meyer, N., 2003, At skabe en klient: institutionelle identiteter i socialt arbejde. Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. (red.). København: Hans Reitzels Forlag, s. 82-109

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

 67. Udgivet

  Annotated Bibliography 2000-2003

  Gøtze, Michael & Rytter, Jens Elo, 2003, I : Revue européenne de droit public = European Review of Public Law. 15, 2, s. 893-900

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 68. Udgivet

  Anomalies of subjective experience in schizophrenia and psychotic bipolar illness

  Parnas, J., 2003, I : Acta Psychiatrica Scandinavica. 118, s. 126-133

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 69. Udgivet

  Anomalies of subjective experience in schizophrenia and psychotic bipolar illness.

  Parnas, J., Handest, P., Saebye, D. & Jansson, Lennart Bertil, 2003, I : Acta Psychiatrica Scandinavica. 108, 2, s. 126-133 8 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

 70. Udgivet

  Anonymus D'Orvillensis on the 'Categories', in: J.Biard & I. Rosier-Catach, eds, 'La Tradition médiévale des Catégories (XII2-XV2 siècles

  Ebbesen, Sten, 2003, I : Philosophes Medievaux. 45, s. 347-363

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

 71. Udgivet

  Anorganic porous bovine-derived bone mineral (Bio-Oss®) and ePTFE membrane in the treatment of periimplantitis in cynomolgus monkeys

  Schou, S., Holmstrup, Palle, Jørgensen, T., Skougaard, L. T. & Hjørting-Hansen, E., 2003, I : Clinical Oral Implants Research. 14, s. 535-547

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 72. Udgivet

  Another account of the Latin adjectives in -idus

  Rasmussen (Olsen), Birgit Anette, 2003, I : Historische Sprachforschung. 116, 2, s. 234-275 42 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 73. Udgivet

  Another step toward understanding the true nature of sartorite: Determination and refinement of a ninefold superstructure

  Berlepsch, P., Armbruster, T., Makovicky, Emil & Topa, D., 2003, I : Am. Mineral. 88, s. 450-461

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 74. Udgivet

  Ansigtets geometri: Fotografiske portrætter

  Mortensen, Mette, With, G. & Rud Andersen, C., 2003, København: Det Nationale Fotomuseum. 83 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

 75. Udgivet

  Anslag mod markedet: Krig og traumatisk økonomi i Heinrich von Kleists Michael Kohlhaas

  Sharma, Devika, 2003, I : Kritik. 36, 166, s. 38-46

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 76. Udgivet

  Answers and hints to selected problems in statistical physics

  Rasmussen, F. B., 2003, Danmark: Museum Tusculanum. 14 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportKompendium/lecture notesUndervisning

 77. Udgivet

  Anthomyiidae

  Michelsen, V. & Baez, M., 2003, Catalogo de los Diptera de Espana, Portugal y Andorra (Insecta). s. 200-203

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportForskning

 78. Udgivet

  Anthropogenic contributions to atmospheric Hg, Pb and As deposition recorded by peat cores from southern Greenland and Denmark dated using the 14C "bomb pulse curve"

  Shotyk, W., Goodsite, M. E., Roos-Barraclough, F., Frei, Robert, Heinemeier, J., Asmund, G., Lohse, C. & Hansen, T. S., 2003, I : Geochimica et Cosmochimica Acta. 67, s. 3991-4011

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 79. Anthropogenically induced changes in the environment: Effect on fisheries

  Richardson, Katherine, Sinclair, M. (red.) & Valdimarsson, G. (red.), 2003, Responsible fisheries in the marine ecosystem. s. 275-289 15 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

 80. Udgivet

  Anthropological Contributions to Forced Migration Studies: Ethnography and Critical Analysis

  Sørensen, B. R., 2003, I : Acta Geographica. 6, s. 65-83

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

 81. Udgivet

  Anti-Christ in mould. Anti-Semitism and apocalyptic thinking: A Danish milieu of pietism in the 1930s.

  Bak, Sofie Lene, 2003, I : Jahrbuch für Antisemitismusforschung. 12, s. 169-184 16 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 82. Udgivet

  Anti-ethylene properties of monoterpenes and some other naturally occurring compound in plants

  Grichko, V. P., Sisler, E. C. & Serek, M., 2003, I : S A A S Bulletin. Biochemistry and Biotechnology. 16, s. 20-27 8 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 83. Antibiotic resistance - the interplay between antibiotic use in animals and human beings

  Singer, R. S., Finch, R., Wegener, H. C., Bywater, R., Walters, J. & Lipsitch, M., 2003, I : Lancet Infectious Diseases. 3, 1, s. 47-51

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 84. Udgivet

  Antibiotic susceptibility of Lactobacillus species and investigation of the intrinsic and acquired mechanisms of resistance

  Danielsen, M., 2003, Copenhagen: Center for Skov, Landskab og Planlægning/Københavns Universitet. 113 s.

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

 85. Udgivet

  Antibiotic-free bacterial strain selection using antisense peptide nucleic acid

  Dryselius, R., Nekhotiaeva, N., Nielsen, Peter E. & Good, L., 2003, I : BioTechniques. Vol. 35, s. 1060-1064

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 86. Udgivet

  Antibodies against Discocotyle sagitta (Monogenea) in farmed trout

  Rubio-Godoy, M., Sigh, J., Buchmann, Kurt & Tinsley, R. C., 2003, I : Diseases of Aquatic Organisms. 56, s. 181-184 4 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 87. Udgivet

  Antibody neutralization of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1).

  Schønning, K., 2003, I : A P M I S Supplementum. 111, s. 1-42 42 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

 88. Udgivet

  Antigone: ett evigt aktuellt drama

  Bertilsson, Margareta, 2003, Fortsatt uferdig. Festskrift til Thomas Mathiesen. Olso: Pax, s. 132-143 12 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

 89. Antimicrobial growth promoters and Salmonella spp., Campylobacter spp. in poultry and swine, Denmark

  Evans, M. C. & Wegener, H. C., 2003, I : Emerging Infectious Diseases (Print Edition). 9, 4, s. 489-492

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 90. Udgivet

  Antimicrobial resistance of intestinal Aeromonas spp. and Enterococcus spp. in fish cultured in integrated broiler-fish farms in Thailand

  Petersen, A. & Dalsgaard, Anders, 2003, I : Aquaculture. 219, 1-4, s. 71-82 12 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 91. Antimicrobial resistant bacteria in the food chain

  Wegener, H. C., 2003, Food Australia. Australian Institute of Food Science and Technology Inc., Bind 55. s. 575-579 5 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportKonferencebidrag i proceedingsForskningfagfællebedømt

 92. Udgivet

  Antimycobacterial flavones from Haplopappus sonorensis

  Murillo, J. I. I., Encarnación-Dimayuga, R. D., Malmstrøm, J., Christophersen, S. C. & Franzblau, S. G., 2003, I : Fitoterapia. 74, s. 226-230

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 93. Udgivet

  Antinutrielle faktorer og uønskede stoffer i fodermidler samt giftige planter

  Nørgaard, Peder & Hvelplund, T., 2003, 29 s. (DJF rapport Husdyrbrug; Nr. Vol. 53).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

 94. Udgivet

  Antisense downregulation of mutant huntingtin in a cell model

  Hasholt, Lis Frydenreich, Abell, K., Nørremølle, Anne, Nellemann, C., Fenger, K. & Sørensen, S. A., 2003, I : Journal of Gene Medicine. Vol. 5, s. 528-538

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 95. Udgivet

  Antispirals in an artificial tissue of oscillatory cells

  Skødt, H. & Sørensen, P. G., 2003, I : Physical Review E (Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics). 68, s. 020902(R)

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

 96. Udgivet

  Antonio Tabucchi e la tematica dell'identità: tra moderno e postmoderno

  Lausten, Pia Schwarz, 2003, Atti del VI Congresso degli Italianisti Scandinavi, Lund, 16-18 agosto 2001. Lund: Studentlitteratur, s. 203-215

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til rapportForskning

 97. Udgivet

  Antropologiske undersøgelser 2001

  Bennike, P. & Lynnerup, Niels, 2003, Arkæologiske Udgravninger i Danmark 2001. København: Det arkæologiske Nævn, s. 343-350

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

 98. Anvendelse af Espergærde Gymnasium og HFs intranet

  Rattleff, P., 2003, Det virtuelle gymnasium: - en følgeforskningsrapport for skoleåret 2002/03 om et udviklingsprojekt. København: Undervisningsministeriet

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskning

 99. Udgivet

  Anvendelse af gamle personoplysninger

  Blume, Peter, 2003, JURA & HISTORIE, Festskrift til Inger Dübeck. København: Djøf Forlag, s. 379-391

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiFormidling

 100. Udgivet

  Anvendelsesområdet

  Heide-Jørgensen, Caroline, 2003, Konkurrenceretten i EU. København: Djøf Forlag, s. 19-31 13 s.

  Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiUndervisning

 101. Udgivet

  Apocalypse Then, Review of "When life nearly died. The greatest mass extinction of all time. By Benton, M. J."

  Harper, D. A. T., 2003, I : European Geologist. 15, s. 38-39

  Publikation: Bidrag til tidsskriftReviewForskning

Forrige 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...91 Næste